Hammershøj

50 års jubilæumbanko i Hammershøj i aften

Tre af byens trofaste banko-gængere gennem næsten alle årene, Hardy Hald, Anders Hendriksen og Jens Eriksen. Fremsendt foto

I aften fejrer støtteforeningen Trojkas Venner  jubilæum for byens bankospil, der med ganske få undtagelser har fyldt forsamlingshuset hver torsdag i halvtres år.

Det var byen skomager Svend Pedersen, som i sin tid fik ideen med at samle byens borgere til banko.

Skomageren er forlængst død og borte, men bankospillet har levet videre i alle årene. Først i salen på den ligeledes hedengangne kro; siden i forsamlingshuset, hvor spillet stadig samler omkring 100 mennesker.

Det er ikke helt så mange som i fordums tid, hvor forsamlingshuset var fyldt til sidste plads, men bestyrelsen håber, at de flotte præmier, der er på spil i forbindelse med jubilæet, kan få flere folk af huse – og måske skabe fornyet interesse om den gamle tradition.

Bankospillet starter klokken 19.00, men dørene åbnes allerede klokken 17.00

Kommentarer