Land og By

Agri Nord: Giv vandløb en ekstra bane i bredden

Carl Chr. Pedersen, formand for Agri Nord. Fremsendt foto

Med den seneste tids debat om de vandproblemer, klimaforandringer medfører, er det på tide at se på, hvordan vi kommer af med vandet. Det mener formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, der også har en klar holdning til, hvordan det skal ske.

Kommunerne skal oprense og vedligeholde vandløbene bedre. Han foreslår blandt andet, at man laver den såkaldte dobbeltprofil på vandløbene, hvor man udvider dem i en bane i bredden uden at røre ved selve vandløbet.

– Årtiers minimale grødeskæring og mangelfulde oprensning har betydet, at vandløbene er indsnævret både i bredden og dybden. Vandafledningsevnen, der bliver mere og mere vigtig, er ikke indtænkt i tilstrækkelig grad i hverken regulativer eller lovgivningen, siger Carl Christian Pedersen i en pressemeddelelse.

Læs også: Åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Viborg: Rens åen op nu

Sideløbende med de stigende vandmængder bliver der etableret flere og flere befæstede arealer i byerne. Det betyder, at der er langt mere vand, end vandløbene kan rumme, og huse og landmændenes marker bliver oversvømmet, siger han.

Derfor skal regulativerne for vandløbene tilpasse de vilkår, der er i dag. Han påpeger desuden det problem, EU’s vandområdeplaner kan give. I vandområdeplanerne skal en række danske vandløb føres til en god, økologisk tilstand.

En række danske vandråd er med til at vurdere, hvordan vandområdeplanerne skal se ud, og her er det afgørende, at der ikke bliver vedtaget restriktioner, der går ud over vandafledningsevnen, siger han.

Kommentarer