Viborg

Alkoholforbruget blandt unge er faldende

"Meget Mere Med" er en kampagne startet af Sundhedsstyrelsen, som skal sprede budskabet om unges faldende alkoholforbrug. Arkivfoto

Sundhedsstyrelsen vil med kampagnen “Meget Mere Med” sprede det positive budskab om, at unges alkoholforbrug er faldende. Der er dog stadig udfordringer blandt nogle i ungegruppen.

‘Meget mere med’ markeres i Viborg Kommune

I oktober måned laver Sundhedsstyrelsen kampagneaktiviteter i forbindelse med kampagnen ‘Meget mere med’, der spreder det positive budskab om, at unges alkoholforbrug er faldende.  Viborg Kommune er med til at sprede det positive budskab, men også kampagnens øvrige budskab om, at der fortsat er udfordringer i ungegruppens drikkemønster.

70 % af 16-24 årige holder sig under lavrisikogrænsen

Hovedbudskaber i kampagnen:

  1. Alkoholforbruget blandt unge er faldende
  2. Flertallet af unge drikker under genstandsgrænserne. 70 % i aldersgruppen 16-24 år.
  3. Det er forkert at tro, at alle unge ofte drikker sig fulde, ca. halvdelen af de 16-24-årige angiver, at de ikke har drukket 5 eller flere genstande indenfor den seneste måned.
  4. Alkohol påvirker ens evne til at præstere, bl.a. kognitivt, fysisk, seksuelt m.fl.

En stor del af kampagnen er bygget op omkring ‘Tipsy-testen’, der har til formål at få unge til at reflektere over deres festkultur: Tipsy-testen

Kommentarer