Debat

Debat: Stress og nedslidning er gift for et godt arbejdsmiljø

Debatindlæg af Mette Nielsen (S) folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds og byrådsmedlem i Viborg Kommune.

Stress og nedslidning er gift for et godt arbejdsmiljø! Læserbrev af Mette Nielsen (S) folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds og byrådsmedlem i Viborg Kommune.

Socialdemokratiet har foreslået, at indføre en tidlig ret til folkepension for dem, der er nedslidte og har været længst på arbejdsmarkedet. Der udover er det er vigtigt, at forebygge nedslidning og et dårligt arbejdsmiljø! Med andre ord – man skal hverken blive syg eller nedslidt af at passe sit arbejde!

Der er mange ting i omkring gode arbejdsforhold og trivsel som de enkelte arbejdsgivere er ansvarlige for, og som mange steder også kan gøres bedre.

Jeg mener også, at regeringen har et ansvar for det pres, der ligges ned over de offentlige ansatte. Den ene besparelse efter den anden rammer offentlige ansattes hverdag – og det må efterhånden være klart for enhver, at der løbes for stærkt blandt personalet i vores børnehaver, skoler, uddannelsesinstitutioner, ældrecentre, hjemmeplejen, botilbud, hospitaler og for den sags skyld hos politiet. Så frem for at give sygefraværet ”plaster på”, bør vi ændre på de arbejdsforhold, og det arbejdspres, som gør folk syge. Derfor skal vi stoppe nedskæringerne hos alle de offentlige ansatte, som hverdag gør en forskel med deres indsats! Og ja, hvad med finansieringen? Jo, vi kan starte med at bekæmpe skattely, snyd og hvidvask – og når de penge kommer i den ”fælles kasse” – så vil det gavne vores velfærdsområder, og de medarbejdere, som i hverdagen er under et urimeligt pres.

Socialdemokratiet har her fem konkrete tiltag og afsætter 600 mio. kr. til at forbedre indsatsen for et bedre arbejdsmiljø:

  1. Tillid til ordentlige virksomheder: De virksomheder som har et dårligt arbejdsmiljø – skal have en skærpet og ekstra indsat. Og der hvor arbejdsmiljøet er godt, skal der skæres ned på kontrol.
  2. Genopretning af Arbejdstilsynet: Regeringen har år efter år givet færre penge til arbejdstilsynet. Derfor skal der investeres i arbejdstilsynet, så de får kræfter til, at være tilstede der hvor arbejdsmiljøet er problematisk!
  3. Større erstatning til lønmodtagere, der rammes af arbejdsulykker: Når man rammes af en arbejdsskade – så er det en alvorlig situation – som kan have store konsekvenser for både livskvalitet og for fremtiden på arbejdsmarkedet. Erstatningen skal sættes op med 50 pct. fordi det nuværende beløb for erstatning simpelthen er for lavt.
  4. styrket indsats overfor dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress: Problemer med stress og mistrivsel er desværre stigende i hverdagen for mange mennesker. Det skal gøres bedre – for der er ingen der kan yde sit bedste eller have en god livskvalitet – hvis man ikke er i trivsel.
  5. Styrket rådgivningsindsats: Langt de fleste arbejdsgivere vil gerne gøre det godt for deres medarbejdere, men mange kan have brug for rådgivning og vejledning i ”hvordan” arbejdsforholdene kan forbedres! Derfor skal der sikres mulighed for arbejdsmiljø rådgivning.

Vi skal en anden vej for Danmark, en vej hvor vi investerer i den enkelte medarbejder, fremmer arbejdsglæde og motivation, og hvor vi sikrer uddannelse, når der kommer nye opgaver til.

Det er egentlig ikke så svært, hvis man vil prioritere det!

Kommentarer