Land og By

Enhedslistens kandidater er klar til at kæmpe for flere mandater

De opstillede kandidater for Enhedslisten er (fra venstre): Frederik Berg Overgaard, Anja Bonde Fløjborg, Liz Dueholm, Flemming Gundersen og Robert Demény. Fremsendt foto

Enhedslisten i Viborg er klar med kandidaterne til kommunalvalget i november. Partiet vil arbejde benhårdt på at opnå yderligere et mandat til det nye byråd, lyder meldingen. 

På et medlemsmøde tilbage i marts fik Enhedslisten i Viborg valgt i alt fem kandidater til det kommende kommunalvalg. Kandidaterne, som er opstillet i prioriteret rækkefølge, spænder vidt i forhold til både alder, kompetencer og erhvervmæssig baggrund og interesser.

I samarbejde med en baggrundsgruppe, bestående af blandt andre flere af partiets øvrige medlemmer,  vil kandidaterne ihærdigt arbejde med at definere og udvikle Enhedslistens valgprogram og politik. Forventningen er, at man gennem et målrettet arbejde kan styrke partiets position med endnu et mandat efter næste kommunalvalg.

De opstillede kandidater

1) Flemming Gundersen, 66 år, pensioneret geograf og lærer, og bor i en almen bolig i Vestervang i Viborg. Flemming har repræsenteret Enhedslisten som medlem af byrådet i Viborg siden 2014, med sæde i Klima- og Miljøudvalget. Ligeledes sidder han som næstformand i Det Grønne Råd og Handicaprådet. Derudover har han erfaringer fra vurderingsråd, skolebestyrelse, domsmand og en del foreninger. Hans politiske interesser og kompetenceområder spænder vidt: Miljø, planlægning, landbrug, handicapområdet, skoler, kultur, lokalhistorie og idræt.

2) Robert Demény, 58 år, fængselsbetjent og mangeårigt fagligt aktiv i Fængselsforbundet. Han tager gerne bladet fra munden, når der er grund til dette. Han er optaget af arbejdsmarkeds- og socialpolitik, kunst og kultur. Robert ser gerne Viborg som en mangfoldig kommune, hvor der er plads til, og mulighed for, at leve og udfolde sig på lige vilkår. Dette uanset om man sidder på den grønne gren eller at tilværelsen måske ikke altid falder let.

3) Anja Bonde Fløjborg, 37 år, socialpædagog, fagligt aktiv i Socialpædagogernes Landsforbund. Hun er opvokset i en af de mindre byer uden for Viborg. Derfor er hun opmærksom på de problematikker, der er i en lille oplandsby. Anja har især fokus på området med de mest udsatte borgere, daginstitutionsområdet, samt en bæredygtig produktion. Samtidig er hun optaget af ligestilling i alle forhold.

4) Frederik Berg Overgaard, 24 år, førtidspensionist, og student fra Viborg gymnasium og hf. Opvokset i Pederstrup, og bor nu i lejlighed i Viborg. Han er aktiv i Muskelsvindfonden og har tidligere været el-hockey træner i handicapidrætsforeningen LAVIA Viborg. Han er kontaktperson for Socialistisk Ungdomsfronts Viborg afdeling. Miljø og økologi er noget af de områder, der optager Frederik mest.

5) Liz Dueholm, 71 år og pensionist. Liz har undervist på pædagoguddannelsen og arbejdede selv som pædagog, blandt andet som leder af Flygtningebørnehaven. Gennem de sidste fire årtier har hun været en aktiv deltager i kommunalpolitik, både som opstillet til byrådet, aktiv i 8. marts – kvindernes internationale kampdag, samt Velfærdsalliancen og meget andet. Det er specielt det sociale område der optager, men også hvordan nærdemokratiet (eller mangel på samme!) udvikler sig i vores kommune. Liz er kontaktperson for Enhedslisten Viborg.

Kæmper som hold

“Enhedslisten Viborg har opstillet fem kandidater, der vil kæmpe som hold for at opprioritere kampen for et bedre miljø, stoppe nedskæringer på skoler og institutioner, forsvare borgernes rettigheder i kommunen, kæmpe for et brugerstyret kulturliv. Vi vil bekæmpe mastodont byggeprojekter og store aftrædelsesgodtgørelser – pengene skal bruges bredt på alle kommunens borgere, ikke kun de få”, skriver partiet på deres hjemmeside.

Kommentarer