Tjele

Et vindfattigt vindmølleprojekt

Visualisering af vindmøller ved Nr. Vinge fra nordsiden af Tjele Langsø.

Debatindlæg af  Aktivgruppen Mod Vindmøller i Tjele Langsøområdet: Hans Tage Lund, Elisabeth Lund, Bent Kiertzner, Niels Cleemann, Jette Cleemann, Lene Hove, Orla Anthonsen, Sine Claudell, Nancy Knudsen

En kvart milliard kr. til vindmøller i Vinge! – et af Danmarks mest vindfattige områder – dette enorme beløb er cirka-prisen for Vinge Mølleparks 8-10 kæmpemøller med en relativ beskeden elproduktion.

Var der nogen, der sagde det glade vanvid? Ja – og Staten/ borgerne/vi betaler!

Apple siger også nej. Ifølge egne udtalelser vil firmaet ikke have noget med Vinge Møllepark at gøre.

Dette til trods for Datacentrets enorme strømforbrug:

4% (Cowi) af DK’s samlede EL-produktion på 35.000 Gigawatt/år vil Datacentret bruge, når det er i fuld drift.

Dette svarer til 1.400 Gigawatt, som er det årlige strømforbrug hos 350.000 husstande(4000 kilowatt/husstand) og ækvivalerer med den årlige elproduktion fra godt 200 kæmpevindmøller.

Forståeligt nok – formentlig/forhåbentlig vil firmaet for at få mest mulig el for sine penge som kompensation medfinanciere et større antal langt mere effektive havvindmøller. – Intet vides herom, men svaret afventes i spænding!

Så, kære Byråd – Apple er heller ikke interesseret i at spolere naturen i Tjele Langsø området.

Alt andet ufortalt – I kan roligt stemme nej til dette vindfattige, naturfjendtlige projekt.  Det er slet ikke så ”grønt”, som nogen tror.

Kommentarer