Viborg

Flemming Jensen ny chef for Stabs- og Byrådssekretariatet i Viborg Kommune

Flemming Jensen erny chef for Stabs- og Byrådssekretariatet i Viborg Kommune fra 1. august. Fremsendt foto

Ny chef tiltræder den 1. august 2018.

54-årige Flemming Jensen har mange års ledererfaring bag sig: Fra 2007 som chef i fællessekretariatet i Struer Kommune. Siden 2009 som sekretariatschef i Børn og Unge i Viborg Kommune – et stort ledelsessekretariat, der nu rummer 50 ansatte. Sekretariatet har bl.a. ansvar for betjening af Børne- og Ungdomsudvalget og for en lange række tværgående indsatser på 0-18 års-området.

Flemming Jensen er uddannet cand. scient. pol. Denne uddannelse har han suppleret med en diplomlederuddannelse og senest en master i offentlig ledelse. Han får nu ansvar for Stabs- og Byrådssekretariatets 25 medarbejdere i et sekretariat, som også rummer en juridisk afdeling og en afdeling for politik og analyse.

Sekretariatet varetager sekretariatsopgaver for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget, borgmester, kommunaldirektør, direktion og en række udvalg og grupper i Viborg Kommune. Desuden har Stabs- og Byrådssekretariatet ansvaret for valgopgaven.

Der var 22 ansøgere til den ledige stilling, og Flemming Jensen var del af et stærkt felt, fortæller kommunaldirektør Lasse Jacobsen:

– Jeg er sikker på, at vi med Flemming Jensen får en meget dygtig sekretariatschef, der med sin erfaring og tilgang til opgaven kan sikre betjeningen af byrådet og stå i spidsen for en fortsat udvikling af sekretariatet.

Flemming Jensen bor i Skive med Jeanne og deres børn på 10 og 15 år.

Flemming afløser sekretariatschef Erik Mathiasen, der går på pension pr. 1. august 2018.

Kommentarer