Foulum

Foulum-borgerne tror på fremtiden

Et udpluk af bestyrelsen i Foulum Kultur- og Forsamlingshus. Fra venstre: Max Græsborg, formand, Elvis Svenningsen, Jane Grønning, sekretær, Jesper Laugesen og Anders Risom. DE sidder på et af de nye bord-bænke-sæt, en lokal borger har skænket byens grønne område. Foto: Viborg Netavis

Efter nogle års ’dvale’ er Foulum inde i en gunstig udvikling, hvor børnefamilier valfarter til byen, der snart må melde ’alt udsolgt’ på byggegrunde. Og nu ruster borgerne sig kulturelt med flere nye tiltag med forsamlingshuset som omdrejningspunkt, og det sker i samarbejde med Tjele Nr. Vinge menighedsråd.

Forandringens vinde blæser i Foulum, som er inde i en positiv udvikling.

– Vi har ikke flere byggegrunde og ingen huse til salg. Børnefamilier flytter til. I vores forsamlingshus bliver arrangementerne større og og flere, og nu vil vi til at gøre os mere synlige i lokalområdet og udadtil. Gøre det hele mere åbent, fortæller formand for bestyrelsen, Max Grønning. Han og en håndfuld andre bestyrelsesmedlemmer har sat avisen stævne på forsamlingshusets terrasse for at fortælle noget om planerne for byen, som på en måde er vågnet lidt op efter at have slumret nogle år.

– Jeg tror, det er på grund af et generationsskifte. De gamle brændte lidt ud, men nu er der kommet så mange nye til byen, og der er kommet mere gejst; og så er det jo med at smede, mens jernet er varmt, siger Jesper Laugesen.

Anders Risom supplerer:

– Det er som om, det er blevet vores by, vores forsamlingshus og vores grønne område igen. De andre nikker.

Apple-effekten

Max Græsborg peger også på ’Apple-effekten’.

– Apple-byggeriet har også givet byen en fornyet tro på fremtiden. Der er nye og flere, der flytter til, og nu er vi pludselig de etablerede, og det er med til at give os ny  selvtillid og lyst til at gøre  noget, fortæller han.

Derfor har forsamlingshuset   med bestyrelsen i spidsen sat gang i en masse initiativer.

– Vi aftaler nogle rammer for aktiviteterne, men folk skal selv køre dem i mål, fortæller Max Græsborg.

Et eksempel på det er byens bryglaug. Det består af en 16 borgere i byen, der mødes løbende og brygger øl i forsamlingshuset, som stiller faciliteterne til rådighed.

– Der et en enkelt fra bestyrelsen som bindeled. På samme måde med en madklub, der har en kontaktperson i bestyrelsen, og der er en gruppe, som beskæftiger sig med vores grønne område, som mødes her – men  vi behøver ikke alle at stille op til det hele, forklarer formanden.

Liv i huset

For bestyrelsen er det vigtigt, at huset bliver brugt

– Forsamlinghuset er vores omdrejningspunkt for alt  hvad der sker socialt i byen. Også på de grønne arealer, hvor man planer om at etablere en frugtlund, og der er kommet bord-bænke ned til gadekæret, fortæller de.

Men man har et stort ønske om at få forsamlingshuset renoveret.

– Vi vil gerne gøre det endnu mere anvendeligt med blandt andet et moderne køkken, fortæller Max Græsborg.

Derfor er man i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for finansiering.

Det bliverdog stadig flittigt brugt af borgerne, og bestyrelsen har senest og i samarbejde med Tjele Nr. Vinge menighedsråd planlagt en rækkeforedrag, som man håber også kan trække folk udefra til byen. Det første i rækken finder sted torsdag 14. september, hvor Anja Ringgren Lovén gæster huset.

Og så er man frem til en den store oktoberfest, hvor håbet er, at mange af byens nye borgere vil deltage.

Kommentarer