Bjerringbro

Giv Midttrafik din mening om nye køreplaner

Midttrafik laver nye køreplaner hvert år, hvor planlægningen starter i juli måned. Resultatet af planlægningsarbejdet er nu klar til høring hos kunderne.

I perioden juli til december måned udarbejder Midttrafik udkast til nye køreplaner, som sker på baggrund af ønsker fra kommunerne og region Midtjylland, tilbagemeldinger fra kunder, chauffører og busselskaber samt Midttrafiks egne erfaringer med de nuværende køreplaner.

Høringen handler om større ændringer i køreplaner for eksempel nedlæggelse af ruter eller omlægning af ruter. Den offentlige høring giver kunderne mulighed for at se og kommentere de nye køreplaner, så de kan se, om ændringerne får konsekvenser for deres daglige rejser.

Kundernes input bruges til to formål. De indgår i kommunernes og regionens politiske behandling af forslag til køreplaner. Herudover bruger Midttrafik kundernes input til at rette uhensigtsmæssigheder for eksempel mistede muligheder for at skifte til en anden bus eller tog eller for sen ankomst til en skoles ringetid.

Midttrafik inddrager alle kommentarer til ændringsforslagene, der kommer ind i høringsperioden, i udformningen af de endelige køreplaner.

Hvis der er større ændringer på en rute, vil det være muligt at se forslaget på midttrafik.dk og kommentere på ændringen. Sker der ikke større ændringer, vil den nuværende køreplan fortsætte, og ruten er ikke i høring. Der kan dog komme mindre ændringer af køretider, selvom ruten ikke er i høring.

De endelige køreplaner kan ses på midttrafik.dk og Rejseplanen i løbet af maj 2018.

Kommentarer