Bjerringbro

Grundfosprisen uddelt til DTU-forsker

Professor Irini Angelidaki, DTU Miljø, modtager årets prestigefyldte Grundfospris på baggrund af hendes mangeårige forskning i at anvende mikroorganismer til energi og andre produkter. Foto: DTU

Professor Irini Angelidaki, DTU Miljø, modtager årets prestigefyldte Grundfospris på baggrund af hendes mangeårige forskning i at anvende mikroorganismer til energi og andre produkter.

Prisen er siden 2002 blevet uddelt af Poul Due Jensens Fond, og det er syvende gang, en forsker på DTU har modtaget den.

– Jeg er meget beæret over at modtage Grundfosprisen og ser den som en stor anerkendelse af mit mangeårige arbejde med bioenergi, siger Irini Angelidaki.

Kernen i topforskers arbejde

Irini Angelidaki skrev for knap 25 år siden sin ph.d.-afhandling om biogas, og biogas har siden da altid udgjort en større eller mindre del af hendes forskning.

Hun får Grundfosprisen for hendes indsats med at udvikle teknologier baseret på mikroorganismer som værktøj, hvor affald og husdyrgødning omdannes til energi og andre nyttige produkter. Hun har blandt andet udviklet en teknologi til at injicere brint i biogasreaktoren og dermed fange CO2 og omdanne den til metan. På den måde kan biogasprocessen tjene som lagringsteknologi for vedvarende energi med brint som mellemstadium.

Se Professor Irini Angelidaki forklare processen på engelsk:

Processen er patenteret og allerede på vej til at blive udnyttet industrielt.

En anden ligeledes patenteret teknologi er at bruge industrispildevand sammen med CO2 fra biogas til at producere kemikaliet ravsyre og ren metan. Omdannelsesprocessen sker ved hjælp af energi fra det organiske materiale i spildevandet.

Disse teknologier baner vejen til en bioøkonomi hvor biomasse kan erstatte fossile brændsler som grundlag for energi og kemikalier og dermed bidrage til at skabe et klimavenligt samfund.

– Prisen gør det muligt for mig fremover at gå mere i dybden og forske i mere langsigtede teknologier. Andre forskningsbevillinger er typisk bundet af faste rammer og stramme tidsplaner. Men gode forskningsgennembrud kræver tid og nogle gange spontanitet. Nu har jeg den frihed, at jeg kan tillade mig at tage den nødvendige tid til at tænke og skabe noget nyt i mit arbejde med at bidrage til en mere bæredygtig verden, hvor vi udnytter naturens egne processer i en teknologisk sammenhæng, siger Irini Angelidaki.

Grundfosprisen 2017 blev overrakt ved en ceremoni den 5. oktober på Grundfos.

Kommentarer