Viborg

Idrætstalenter i Viborg Kommune tilbydes særligt skoletilbud

Eliteidrætsudøvere tilbydes nu uddannelse, som kan kombineres med deres træning. Fremsendte fotos

Eliteidrætsudøvere i Viborg Kommune inviteres til info-møder vedrørende specielle undervisningstilbud inden for folkeskole og ungdomsuddannelse.

Viborg Kommune er Team Danmark eliteidrætskommune, hvilket betyder der er en særlig satsning omkring udvikling af talenter og eliteidræt. Derfor inviteres alle interesserede til at høre mere omkring Viborg Elite og vores samarbejdsskoler til vore 2 infomøder.

Første møde er onsdag 28. november klokken 19-20.30 på Liseborgcentret i Viborg.

Her kan du møde de ungdomsuddannelser, som Viborg Elite samarbejder med: Viborg Katedralskole, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Ungdomsskoles 10. CV, Mercantec samt Midtbyens Gymnasium (HTX og HHX).

Du vil også høre mere om sportslig godkendelse af Team Danmark, morgentræning, gratis fysioterapi, foredrag, særlige tilbud, foredrag, supplerende undervisning, forventninger til dig som eliteelev, gode råd, samarbejde med foreninger samt kombination af skole, idræt og konkurrence.

Det andet møde finder sted mandag 10. december klokken 19-20 i festsalen på Nordre Skole, H.C. Andersensvej, Viborg.

Her vil man høre om folkeskoletilbuddet på Nordre Skole og få en rundvisning på skolen.

I eliteidrætsklassen på Nordre Skole kombinerer eleverne skole, idræt og konkurrence samtidig med, at dagligdagen foregår i et spændende og inspirerende miljø. Den enkelte elev kommer til at dyrke sin idræt med andre ambitiøse udøvere med samme mål og forudsætninger. I et tæt samarbejde med lokale eliteidrætsforeninger sikrer Viborg Elite, at der er veluddannede og engagerede trænere til at tage imod børnene.

På skoleskemaet vil der to gange om ugen være morgentræning. Morgentræningen vil bestå enten af idrætsspecifik træning i den idræt udøveren dyrker eller basistræning med fokus på skadesforebyggelse, stabilitet, balance, core og fysisk træning mm. Skoleskemaet indeholder også et teoretisk modul, der bl.a. består af mentaltræning, sportsernæring, skadesforebyggende træning, træningslære og andre relaterede emner. Eleverne i eliteklassen har i forbindelse med morgentræning og den almene idrætsundervisning gratis fysioterapi til rådighed.

Se mere på www.viborgelite.dk eller på Viborg Elites facebookside

Kommentarer