Viborg

Integrationsrådets bestyrelse er valgt

Arkivfoto

Integrationsrådet i Viborg Kommune mødtes til det konstituerende møde den 28. februar, hvor der blandt andet skulle udpeges en formand og næstformand.

Integrationsrådet i Viborg er et talerør for etniske minoriteter i Viborg Kommune og skal medvirke til, at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund.

Integrationsrådet skal derfor støtte byrådet i, at Viborg Kommune har en effektiv og sammenhængende integrationsindsats – og komme med forslag til hvordan det kan gøres på den bedste måde.

Yasmin Khalil.
Zahra Mohamud Ali

Yasmin Khalil blev valgt som formand for Integrationsrådet. Yasmin har tidligere siddet som suppleant i rådet, men er altså nu nyvalgt formand. Hun sidder desuden som næstformand for frivilliggruppen i Viborg.

Zahra Mohamud Ali blev valgt som næstformand for Integrationsrådet. Zahra er ligeledes aktiv i det frivillige arbejde med Viborg Somali Association i De Frivilliges Hus i Viborg.

Kommentarer