Debat

Invester i fremtiden – invester i infrastruktur!

Debatindlæg af Rasmus Prehn (S), transportordfører, og Mette Nielsen (S), folketingskandidat og byrådsmedlem i Viborg Kommune

Ambitiøse investeringer i infrastruktur sikrer større mobilitet, mere vækst, grøn omstilling, jobskabelse, opkvalificering od uddannelse og så kan det være vejen frem for et mere socialt retfærdigt arbejdsmarked med mindre social dumping

Socialdemokratiet ønsker at fastholde et højt, men realistisk og økonomisk ansvarligt investeringsniveau i danmarks trafikale infrastruktur. Gode transportforbindelser både i form af et godt vejnet og en god kollektiv trafik er afgørende for at skabe vækst og beskæftigelse og for et mere sammenhængende Danmark. Det har vi brug for i hele landet, men også her i vores lokalområde!

Investeringer i vejnettet

Vi vil i de kommende år opleve mere transport på vejene, når flere personer og varer skal transporteres. Socialdemokratiet vil mindske trængsel og tidsspilde i kø på vejene, og derfor skal vi sikre en rimelig balance mellem investeringer i vejnettet og kollektiv transport. I det midtjyske venter udbygningen af Hærvejsmotorvejen og rute 26. Det ser vi frem til, for at gøre den midtjyske infrastruktur bedre. Derudover har Socialdemokratiet f.eks. været med til at beslutte at bygge en ny motorvej fra Holstebro til Herning, en ny Storstrømsbro og en ekstra etape af Kalundborgmotorvejen samt en udbygning af Køge Bugt Motorvejen.

Togfonden

Socialdemokratiet ønsker hurtigere og bedre tog til danskerne. Derfor kæmper vi for at realisere Togfonden, så det fremover kun vil tage en time at rejse fra København til Odense, to timer til Aarhus eller Esbjerg og tre timer til Aalborg. Det er markant hurtigere end i dag, og det vil være en samfundsøkonomisk gevinst. Samtidigt lægger vi også op til at løfte vore regionale baner. Her ser vi også gerne hurtigere togforbindelse fra fx Viborg til Aarhus

Togfonden skaber desuden over 20.000 job ved at opgradere jernbanen i hele landet. Det er arbejde til alt fra ingeniører og smede til elektrikere og andre håndværkere, som skal være med at til at opgradere jernbanen. Der vil også være i hundrede vis hvis ikke tusindvis af nye lærepladser – altså unge mennesker, der kan ringe hjem og fortælle til mormor, at de komet i lære som smed, elektriker, struktør eller noget helt andet. Derfor er det uforståeligt for os, at regeringen ignorerer det flertal i Folketinget, der står bag Togfonden.

Investeringer i kollektiv trafik

Socialdemokratiet vil investere i at forbedre hele den kollektive trafik. Viborg Kommune er Danmarks 2. største set i forhold til areal, og derfor er der et stort behov for, at investere i den kollektive trafik, og for at lave flere cykelstier, så det bliver sikkert og mere motiverende at færdes på de mindre veje i kommunen. Derudover har Socialdemokratiet allerede besluttet at bygge mere metro i Hovedstaden og letbaner i de største byer. Vi har satset massivt på at styrke cyklisme med supercykelstier, bedre overgang til kollektiv transport og bedre cykelparkering. Og vi har gjort billetterne billigere uden for myldretiden.

Social dumping

Socialdemokratiet vil bekæmpe social dumping, også på transportområdet. Vi skal derfor blandt andet holde fast i sociale klausuler, der sikrer, at vi i Danmark benytter organiseret arbejdskraft med danske løn- og arbejdsvilkår og lærlinge i forbindelse med byggerier i fremtiden.

Kommentarer