Debat

Karin Gaardsted: Finanslovens bagside

Debatindlæg af Karin Gaardsted. Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne.

Når finansloven – måske – bliver vedtaget nogle få timer før juleaften, så er der tre meget væsentlige punkter, som springer i øjnene.

Der bliver ikke afsat penge nok til en bedre ældrepleje. Selv om mange ældre klarer sig godt, så stiger antallet af ældre, der skal have hjælp også. Regeringen afsætter en halv milliard, men det er ikke nok til at sikre, at de flere ældre vil kunne få samme pleje, som de får nu.

Jeg tror ikke, at ret mange danskere synes, at vi bruger for mange penge på de ældre borgere, der ikke kan klare sig uden pleje og rengøring. Derfor er det skuffende, at der er udsigt til en ringere ældrepleje næste år, hvor der vil være 30.000 flere ældre over 70 år. Det fortjener de ældre ikke.

Samtidig lægges der gift ud for erhvervsskolerne. Regeringen giver med den ene hånd og tager så næsten det dobbelte med den anden. I alt får erhvervsskolerne tilført 170 mio. kr., og samtidig beskæres de med 270 mio., fordi omprioriteringsbidraget på 2 % stadig gælder for dem.

Det bliver aldrig muligt for erhvervsskolerne at tiltrække flere unge, når der gang på gang skal spares. De unge søger andre steder hen, og det selv om vi i Danmark aldrig før har haft mere brug for unge med en faglig uddannelse end nu, hvor virksomheder og håndværkere efterspørger faguddannede medarbejdere.

I stedet får privatskolerne for tredje år i træk forhøjet deres tilskud. Regeringen kunne have valgt at løfte folkeskolen men vælger i stedet at forhøje de private skolers tilskud til 76 %.

Når det er et problem, skyldes det, at private skoler ikke er bundet af at skulle tage imod hverken børn med anden etnisk baggrund eller børn med særlige behov. Jeg ved godt, at nogle få, især friskoler, tager hånd om alle børn på en egn, men det er ikke normen. Set med socialdemokratiske briller burde der rettes op på denne ubalance.

Socialdemokratiet vil sætte koblingsprocenten ned til 71 procent og i stedet bruge de ekstra penge på folkeskolerne. Vi er ikke modstandere af friskoler, men vi vil altid prioritere vores fælles folkeskole først.

Nogle synes, finansloven er fantastisk. Vi andre synes, der bliver meget at rette op på.

Kommentarer