Debat

Karin Gaardsted: Nærheden skal tilbage

Karin Gaardsted, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Pressefoto

Debatindlæg af Karin Gaardsted, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne

Danske lokalområder er stærke. Men der er stille om dem, for faktum er, at vi stort set kun hører om de større byer. Den styrke skal vi have mere frem i lyset, og derfor har Socialdemokratiet netop fremlagt ny politik om at få nærheden tilbage, så lokalsamfundene styrkes, og dele af velfærden kommer lidt tættere på, end vi har set siden Anders Fog Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen gennemførte kommunalreformen i 2006.

Omkring halvdelen af alle danskere bor i landdistrikterne. Mange institutioner – især inden for velfærd – er blevet centraliseret og dermed rykket længere væk fra halvdelen af befolkningen. Vi står ganske vist midt i en omfattende urbanisering, hvor flere og flere flytter ind til byerne over hele verden. Men det betyder ikke, at livet på landet og i de mindre byer er ligegyldigt.

Socialdemokratiet ønsker at dreje udviklingen, at foretage et opgør med centraliseringen, der trækker Danmark skævt. Vi vil styrke lokalsamfundene og bringe sundhed, uddannelse og tryghed ud i hele landet. 18 konkrete forslag skal bane vejen for denne ændring.

Det drejer sig om, at en række helt almindelige og ukomplicerede sygehusfunktioner flyttes tættere på borgerne. Det kunne være jordmoderkonsultationer, scanninger, dialyse, diabetesbehandlinger, småoperationer m.v. De specialiserede behandlinger skal naturligvis fortsat foretages af specialister på vore store centrale sygehuse, for når vi er alvorligt syge, skal vi til de læger, der har specialer inden for sygdommen. Men mange ting kunne godt foretages tættere på borgerne.

Vi skal have flere uddannelser tættere på de unge, så de ikke behøver at forlade deres hjemegn for at blive lærer, sygeplejerske, pædagog, social- og sundhedsmedhjælper eller socialrådgiver. Og som optakt til det skal vi sikre, at de mindre gymnasier kan stå distancen og overleve, selv om elevantallet ikke er stort. Vi har set det lokalt i Viborg Kommune, hvor Bjerringbro Gymnasium har haft hårde tider, ikke mindst fordi regeringen har krævet to procents besparelser hvert år. Store by-gymnasier, der i dag genererer overskud kommer i fremtiden til at dele mere med de mindre gymnasier, hvis det står til os.

Erhvervsskolerne skal forpligtes til at oprette en række lokale uddannelsessteder, som tilbyder grundforløb inden for en række erhvervsuddannelser, så dele af uddannelsen kan tages mere lokalt end i dag.

Vi vil oprette 20 nye lokale politistationer. Gennem de senere år har vi her i det midt- og vestjyske set en lang række lokale politistationer blive nedlagt i centraliseringens hellige navn. Vi siger ikke, at alle skal etableres igen, men foreslår 10 i Vest og 10 i Østdanmark. Det vil styrke trygheden, at politiet kommer lidt tættere på og bliver mere synligt lokalt igen. Der skal moderniseres og også anvendes mobile politistationer, men vi må indrømme, at centraliseringen er gået over gevind, og næsten alle kræfter blevet sat ind over for terror og bander, mens forebyggelsen og den nære tryghed er blevet nedprioriteret. Det forsøger vi nu at ændre på.

Selv om vi synes, at vi lever i en smuk del af Danmark, er der stadig en lang række huse og ejendomme, der står tomme og spøgelsesagtige hen. Alle ønsker dem væk, og vi fordobler derfor den statslige nedrivningspulje til 115 mio. kr. årligt. Og vi lover langt større kontrol med boligspekulanter, der udlejer disse faldefærdige huse til svage borgere. Den slags udlejning skal stoppes.

Samlet styrker vores udspil livet i landdistrikterne, mindsker skævvridningen i landet og fører flere af velfærdsinstitutionerne tættere på borgerne.

Kommentarer