Stoholm

Kommunen opmåler vandløb

Arkivfoto

Viborg Kommune og nabokommunerne er for tiden i gang med at opmåle vandløb. Herunder kan du se hvor, og hvordan du skal forholde dig, hvis du er bredejer.

Hvad betyder det for dig som bredejer?

Når vandløb måles op, registreres nye og gamle dræn. Hvis du er bredejer, opfordres du derfor til at markere disse tydeligt med en stok eller lignende, så de kan blive målt ind.

I oversigten står, hvornår kommunen kommer og måler, og hvornår du skal have markeret dine dræn.

Har du spørgsmål til opmålingerne, kan du henvende dig til Viborg Kommune, Karina Amdi Sørensen telefon 87875572 eller e-mail: 8ks@viborg.dk.

Det drejer sig om følgende vandløb:

  • Fristrup Bæk
  • Simested Å nedstrøms Gl. Simested Bro
  • Afløb fra Grønkær ved Stoholm
  • Feldingbjerg Søby Bæk og Søby Bæk, Søby
  • Fly Kanal og Flæskær Bæk, Fly
    Afløb fra Sparkær og Lundgaard Sparkær Mose, Sparkær Resen Bæk, Resen, Afløb fra Grønkær, Stoholm
  • Møllebækken, Bjerringbro
  • Vester Børsting Bæk
  • Vorning Å og Skals Å (til og med 2,5 km opstrøms Gråkær Bro)

Få mere information om kommunens opmålinger her.

Kommentarer