Land og By

Kulturen skal ud til alle – i hele kommunen

Se billedserie

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke siddet kritikken fra kommunens landdistrikter overhørig. I det foreløbige oplæg til ‘Kulturstrategi 2017-2020’, som blev præsenteret ved et borgermøde på rådhuset torsdag aften, var ét af to overordnede emner “Kultur i hele kommunen”.

På baggrund af høringssvar efter første borgermøde om Viborg Kommunes kulturstrategi 3. november sidste år har kultur- og fritidsudvalget defineret to overordnede krav: 1) Hele kommunen – by og land – skal indarbejdes i strategien, og  2) kommunens kulturtilbud skal kommunikeres bedre – og til alle.

Mange af de fremmødte til aftenens møde var repræsentanter for landsbyer i Viborg kommune, og de kunne med tilfredshed notere sig, at der i udvalgets nye skitse til kulturstrategien var indført følgende passus:

“Kulturen har en betydning i hele Viborg Kommune. Kulturinstitutioner, arrangører og andre aktører bør rette opmærksomheden på, hvorledes kulturtilbuddene kan distribueres, nytænkes og organiseres på nye måder, der muliggør kulturelle oplevelser og involvering på et lokalt plan”.

Inger Skamriis fra Gullev var én af de tilhørere, der gerne ville have konkretiseret, hvordan man forestiller sig, at kulturen skal foldes ud i hele kommunen. Foto: Viborg Netavis

Uklart hvordan

Direkte adspurgt af flere tilhørere kunne kulturchef Steen Lindgaard og kulturdirektør Lars Stentoft dog ikke redegøre for, præcist hvordan man har tænkt sig at “udfolde kulturen i hele kommunen”.

– Vi arbejder med at få et bredere tilbud – og i hele kommunen. Det kunne eksempelvis være en udbygning af ‘Nyt liv i forsamlingshusene’. Vi skal udvikle andre kulturtilbud derude i landskabet, men jeg tør ikke være mere konkret nu – der arbejdes på det, sagde Steen Lindgaard.

– Man kunne forestille sig, at Skovgaardsmuseet for eksempel udstiller nogle af sine billeder forskellige steder i oplandet. Eller at Lars Norup (chefredaktør ved Viborg Stifts Folkeblad, red.) tager ud og diskuterer kultur med borgere i landsbyerne. Nu skal strategien vedtages, og så skal vi til at lægge planer, lød meldingen fra Lars Stentoft.

Viborg Landsbysammenslutning, som var repræsenteret med flere medlemmer til mødet, har i høringssvar budt ind med flere forskellige løsninger. Herunder, at flere landsbyer går sammen om at lave kulturoplevelser, ligesom de har gjort sig til talsmand for, at man knytter kommunen sammen via en udbygning af stisystemer. Her kunne man tilbyde cykel- og vandreture med indlagte kulturoplevelser – til glæde for kommunens borgere og for turister. Det var også sammenslutningen som sidste år tog initiativ til, at landsbyerne skulle være en del af Snapsting.

Kommunikationschef Marianne Thingholm præsenterede de tiltag, man har gjort for at få viden om kommunens mange store og små kulturbegivenheder tilgængelig for alle. Foto: Viborg Netavis

En brønd af kulturoplevelser

Aftenens anden overskrift for kommunens kulturstrategi handlede om, at få skabt bedre adgang til kommunens kulturtilbud.

På borgemødet 3. november og i de efterfølgende høringssvar blev det klart, at kommunens i øvrigt mange kulturtilbud ikke når ud til borgerne.

– Vi skal arbejde med kommunikationen om, hvad der sker i kommunen. Og der sker rigtigt meget, men vi mangler overblik, forklarede kommunikationschef Marianne Thingholm.

Hun afslørede, at kommunen er ved at få lavet en App, som skal give borgere i hele kommunen adgang til alle kultur-oplevelser – små og store – ét sted.

– Vi laver en ‘databrønd’, hvor man kan hælde alle arrangementer, oplevelser og events i. Borgerne kan så hente de forskellige tilbud via den nye kultur-app, forklarede hun.

Tanken er, at ‘brønden’ indeholder alle typer af arrangementer – fra en lokal vinsmagning til de helt store begivenheder som eksempelvis Snapsting.

App’en, med navnet ‘Pindle’, er oprindeligt udviklet af Odense Kommune i samarbejde med Jysk-fynske Medier. Flere kommuner i Jylland bruger den allerede, og nu kommer den til Viborg, hvor både VisitViborg, ViborgHandel, Tinghallen med flere har været inde over.

Et nyt magasin er også med i planerne for bedre formidling af kommunens kulturtilbud. Også her sker det i samarbejde med flere af kommunens kulturaktører – så man får samlet alt i én udgivelse.

Store planer for Viborg by

Fire punkter fra det oprindelige oplæg til ‘Kulturstrategi 2017-2020’ var med i aftenens oplæg til den kommende kulturstrategi: ‘Domkirkekvarteret – Viborgs kulturarv’, ‘Viborg Sport & Event’, Tingvejs-projektet”, ‘Kultur og erhverv’ samt “Kultursamarbejde på tværs’. Og for nogle projekters vedkommende er man allerede langt i planlægningen.

Museumschef Brian Wiborg fremlagde visionerne om ‘Viborgs kulturarv’. Man har planer om at gøre området omkring domkirken til en turistattraktion, hvor de historiske bygninger bogstaveligt talt indrammes og gøres til en slags ‘frilandsmuseum’, hvor besøgende via et modtagelsescenter får adgang til Viborgs kulturhistorie. Ambitionen er, at det skal blive et kulturelt trækplaster med international pondus.

Lars Stentoft fremlagde planerne for’ Viborg Sport & Event’, som med hans egne ord “har været meget længe undervejs”. Tinghallen skal renoveres og moderniseres fra top til tå indvendig, så den bliver tidssvarende – og med en balkon får plads til mere publikum.

Spillestedet Paletten flyttes til området og får fælles back stage adgang med Tinghallen. De to steder forbindes desuden med Fotorama via en ny fælles foyer og indgangsparti, som ydermere kobles sammen med en gangbro over Tingvej.

Grunden med bankohallen udbydes til en bygherre, der vil opføre et hotel med 150 værelser. Det sker allerede til februar.

– Vi får de bedste konferencefaciliteter og så blot 400 meter fra gågaden, sagde en meget begejstret Lars Stentoft.

Endnu ligger hele projektet for området som skitser. Først når kulturstrategien er vedtaget, går man skridtet videre med en arkitektkonkurrence.

Prospekt med skitser af Viborg Sport & Event kan man læse her.

Alle kulturaktører skal i spil

“Kultursamarbejde på tværs” handler om at udvikle synergier imellem kultur og erhverv gennem vidensudveksling, events og udvikling af forretningsmodeller for kulturen. Flere medarbejdere indenfor kulturinstitutioner og forvaltningen har sågar været på kursus for at lære at tænke forretning ind i kulturen – for emksempel ved store events som Snapsting, hærvejsmarchen med flere.

Det handler også om, at skabe et samarbejde på tværs af alle aktører indenfor kultur. Ikke mindst fordi Kulturby 2017, som Viborg Kommune sammen med hele regionen er en del af, venter lige om hjørnet.

Kommentarer