Debat

Kulturstrategi 2017-2020

Af Per Møller Jensen (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Så har vi i Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget vor nye Kulturstrategi, som udpeger retningen for vor kulturpolitik i Viborg Kommune i årene 2017-2020.

Forud for vedtagelsen er gået en fordebat – med blandt andet to velbesøgte borgermøder – og omkring 100 ’indspark’ i form af kommentarer og forslag til den fremtidige kulturpolitik. Alle disse indlæg, som er blevet vendt i udvalgets drøftelser, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for. De vidner om et aktivt og engageret kulturliv i hele kommunen, hvilket lover godt for fremtiden.

Af kommentarerne fremgår det, at der bredt er opbakning til de overordnede indsatser på det kulturelle område som f.eks.:

  • Domkirkevarteret – Viborg Kulturarv
  • Viborg Sport & Event – Tingvejsprojektet
  • Kultur og Erhverv
  • Kultursamarbejder på tværs

Dertil kommer to andre overordnede indsatser, som blandt andet er et resultat af borgerinddragelse og forslag fra borgere:

  • Kommunikation til borgerne om kulturtilbud
  • Kultur i hele kommunen

I forhold til kommunikationen til borgerne om kulturtilbud er der – i samarbejde med Viborg Stifts Folkeblad – en ny “kultur-app” i støbeskeen, som giver borgerne mulighed for løbende at blive orienteret om events, koncerter og arrangementer – og endvidere arbejder vi på at markedsføre kulturtilbuddene i et helt nyt trykt magasin-koncept.

Og omkring kultur i hele kommunen vil vi fra udvalgets side – i samarbejde med en række af vore kulturelle institutioner barsle med et program, hvor en række arrangementer afvikles lokalt i en række (lands-)byer udenfor Viborg.

I den forbindelse er det glædeligt, at vi i udvalget har 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2017-2020 til at udmønte Kulturstrategien.

Kommentarer