Viborg

Medlemmer valgt til handicaprådet

Ved byrådsmødet onsdag 24. januar blev det nye handicapråd i Viborg sammensat.

Byrådet skal i henhold til de gældende vedtægter for Handicaprådet foretage udpegning af repræsentanter fra dels handicaporganisationerne og dels forvaltningen.

Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer valgte byrådet følgende medlemmer til handicaprådet: Ulla Serup Thomsen, Viborg, Runa Dorph-Petersen, Houlkær, Susanne Bülow Andersen, Hald Ege, Marius Kristensen, Rødkærsbro, Jacob Lynnerup, Rødkærsbro og Henning Lausen, Viborg.

Knud Gaarn-Larsen, Frederiks, er udpeget af Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland.

De fire embedsmænd valgt til handicaprådet er socialchef Ulrik Johansen, teamleder Charlotte Lomholdt, ingeniør Jesper Hoelgaard samt borgerguide Susanne Bendtsen, mens byrådet er repræsenteret ved Eva Pinnerup (S), Anders Korsbæk Jensen (V) og Elo Nielsen (SF).

Fakta

Handicaprådet er kommunens handicappolitiske råd, og skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for handicappede i kommunen. Handicaprådet består af 14 medlemmer, hvoraf der er repræsentanter for følgende foreninger: Osteoporoseforeningen, Autismeforeningen, Landsforeningen Sind, Scleroseforeningen, Diabetesforeningen, Landsforeningen LEV, Dansk Blindesamfund og Foreningen Ligeværd.

Kommentarer