Stoholm

Mere lokal kommunal genoptræning

Foto: Viborg Kommune

Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet at tilbyde mere lokal genoptræning. Samtidig bliver der mulighed for at træne tidligt om morgenen og sent om eftermiddagen. 

Fra den 1. november kan borgere, der har behov for ortopædisk genoptræning, også få behandling og træning i deres lokale sundhedssatellit eller på plejecentrene i Stoholm, Frederiks, Møldrup, Ørum eller Bjerringbro. Hidtil har denne træning været koncentreret i Sundhedscentret i Viborg.

Det har Ældre- og Sundhedsudvalget besluttet, fordi udvalget ønsker at tilpasse genoptræningen bedre til borgernes behov. Forsøgsperioden løber fra den 1. november 2017 til 30. april 2018.

Ud over mulighed for genoptræning i alle sundhedssatellitterne, vil både Sundhedscenter Viborg og de lokale satellitter tilbyde træningstider fra klokken 6.00 om morgenen og frem til klokken 18.00 om aftenen et par dage om ugen.

– Nogle borgere kan have behov for at genoptræne tidligt eller sent på dagen af hensyn til deres arbejde, og nogle kan også have et ønske om, at træningen foregår lokalt, idet de kan have udfordringer med transporten til Viborg. Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker derfor i en prøveperiode at undersøge behovet og samtidig få afdækket, hvad det kræver ekstra af vores medarbejdere, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Mette Nielsen

Når forsøgsperioden er slut med udgangen af april måned næste år, vil Ældre- og Sundhedsudvalget evaluere tilbuddet.

Kommentarer