Debat

Mette Nielsen: De ældre skal ikke selv betale!

Debatindlæg af Mette Nielsen (S. )Byrådsmedlem i Viborg Kommune, formand for Landdistriktsudvalget og folketingskandidat.

Administrerede Direktør i Ældresagen Bjarne Hastrup har netop været ude med følgende budskaber: Vi opfordrer til at tilpasse lovgivningen, så patienterne ikke får øget brugerbetaling ved at være på akutplads frem for på hospitalet. Flere og flere patienter må selv have pengepungen frem, når de skal behandles i det danske sundhedsvæsen. Det må de, fordi mere og mere behandling og pleje, der tidligere blev udført på sygehus uden brugerbetaling, nu i stigende omfang vil komme til at foregå på såkaldte akutpladser i kommunerne. Udviklingen af akutpladser sker som led i ”det nære, sammenhængende sundhedsvæsen”, hvor man fra politisk side er i fuld gang med at skabe rammer for, at nødvendig pleje og behandling kan foregå, uden at man indlægges på et sygehus.

Jeg er meget enig med Ældresagens Direktør Bjarne Hastrup i hans synspunkter omkring ældre og brugerbetaling. Jeg har i 12 år arbejdet med Ældre og Sundhedsområdet i Viborg Kommune – og sidder i øjeblikket i Praksisplanudvalget i Region Midtjylland, hvor jeg allerede har problematiseret denne her udfordring, fordi jeg ikke synes det er rimeligt med den egenbetaling, og fordi det er en trussel mod flere af de svagest stilledes ældres økonomi, og dermed indirekte en hæmsko for et optimalt samarbejde mellem Kommune, Region og de Praktiserende Læger! For helt ærligt, hvis man er ”familiens læge”, og har fokus på hele patienten, hvem i alverden vil så indlægge et ældre menneske på en plads i kommunen – frem for på hospitalet – hvor det hele starter med en dyr transport til den kommunale plads – og med yderligere betaling for ophold mv. – for at forbedre samarbejdet på tværs – samtidig med at man er vidende om, at den ældre måske kun har sin folkepension? Vi skal huske på de gode intentioner om samarbejde, jo bliver på bekostning af den enkelte ældres pengepung, og dermed bliver det en udgift for de ældre, som vi vil gøre det ”så godt for”.

Jeg vil gerne understrege: Det her skal vi gøre bedre, og det skal vi gøre noget ved, og det kræver politisk handling fra Christiansborg! Jeg kan nævne, at jeg som Formand for Ældre og Sundhedsudvalget I Viborg Kommune for et par år siden holdt oplæg for Folketingets ansvarlige udvalg på området – med DF`eren Liselott Blixt i spidsen, hvor jeg bl.a. problematiserede dette hul i lovgivningen. Men der er desværre intet sket! Derudover har jeg som kommunalpolitiker – adskillige gange gennem årene – gjort opmærksom på, at der er en stor problemstilling, i forhold til de ældre som rammes på deres pengepung. Den måde det er skruet sammen på, er ikke rimelig, for borgerne ”bør ikke mærke økonomisk”, hvordan der arbejdes bedst sammen på tværs mellem Kommune, Region og de Praktiserende Læger. Det er klart, at jeg som folketingskandidat også er optaget at det her – af den grund – at det simpelthen ikke er rimeligt med denne lovgivning, fordi betalingen kan slå hul i bunden på enhver folkepensionists økonomi, og fordi jeg mener, at det kan gøres bedre!!

Brugerbetalingen er bagsiden af medaljen – på et i mange sammenhænge – godt og vellykket arbejde på tværs i det ”nære sundhedsvæsen” – og derfor er vi nødt til at gøre noget for, at medaljen kommer til, at skinne på begge sider!

Kommentarer