Tjele

Mette Nielsen (S) genvalgt som folketingskandidat

Kredsformand, John Tinghøj, understregede, at Mette Nielsen med sin arbejdsiver har vist, at hun virkelig vil Folketinget. Fremsendt foto

På mandagens generalforsamling blev Mette Nielsen genvalgt som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Viborg Øst Kredsen Møldrup, Tjele, Bjerringbro og Houlkær/Overlund/Brunshåb.

Det skete i 3F´s lokaler, og der var fuld opbakning til Mette Nielsen som folketingskandidat fra de fremmødte til aftenens generalforsamling.

Kredsformand John Tinghøj nævnte i sin beretning, at der i det forgangene år havde været et godt samarbejde med folketingskandidat Mette Nielsen, som på arbejdsom vis havde vist, at hun virkelig ville være folketingskandidat.

Under Generalforsamlingen blev Mette Nielsen valgt uden nogen modkandidat – og hun fik flere gode rosende ord med på vejen fra nogle af de fremmødte omkring arbejdet og indsatsen i det forgangne år.

Ønske: En ny regering

Mette Nielsen selv understregede, at hun har tænkt sig at blive i arbejdstøjet, og at hun mener, der er god grund til at knokle.

– Jeg er meget glad for mit genvalg som folketingskandidat, og jeg vil gøre mit allerbedste for at leve op til tilliden. Vi har et vigtigt arbejde at gøre, og jeg synes, der blive større og større tydelige forskelle på de borgerlige og socialdemokratiet. Alt i mens regeringen løber rundt og laver moderniserings- og effektiviseringsreformer og skattelettelser til dem som har mest i forvejen, vil afskaffe SU, lave højere pensionsalder – ja – så er der nok at tage fat på – så vi sikrer bedst mulige betingelser for vores børn, unge, ældre og udsatte. Velfærdssamfundet er under pres med denne regering. Og ja, det mener jeg helt klart, at vi skal gøre noget ved – med andre ord, det kan kun gå for langsomt med at få en ny regering, sagde Mette Nielsen.

Kommentarer