Debat

Var den mon prisen værd?

Debatindlæg af Jan Hagerup
Kandidat til kommunalvalget for Kommunelisten Viborg

Igennem den sidste uge, har der været en del gode læserindlæg om den gamle Handelsskole, og den store mavepuster, det har været for alle os borgere og skattebetalere i Viborg Kommune ved udsigten til, at der mangler ca. 40 mio kr på til ombygninger m.v.

Da de mere pædagogiske aspekter samt placering, har været udmærket belyst i læserbrevene, skal jeg undlade at komme med kommentarer til dette, uanset hvor gerne jeg end ville.

Nej, det der bringer mig på banen, er de økonomiske aspekter, der for mig og sikkert også mange andre udløser nogle spørgsmål. Har Viborg Kommune reelt, som jeg hele tiden har frygtet, betalt en overpris for Handelsskolen i forbindelse med købet? Det var jo utroligt vigtigt, at få det nye gymnasium placeret som en spydspids i Banebyen. Hvordan er gymnasiets anlægsøkonomi egentlig skruet sammen? Det mener jeg aldrig rigtig har fremgået. Hvordan er udgiften fordelt mellem Region og Stat? Har Kommunen reelt betalt en væsentlig højere pris end nødvendigt for den gamle Handelsskole? Hvem har prissat Handelsskolen? Den nu afsatte rådgivende ingeniør og/eller lokale ejendomsmæglere? Når Viborg Kommune sælger ejendomme plejer prisen at være sat ud fra 1 – 3 ejendomsmægleres vurdering. Har det samme været tilfældet her, hvor Kommunen har været køber? I tv kan vi følge programmet Hammerslag, hvor forskellige ejendomsmæglere skal salgsprisen på en ejendom. Det der altid slået mig, er at der ofte er en meget stor afvigelse mellem buddene. Gad vide om det også er tilfældet her? At såvel prisen for selve Handelsskolen og prisen for ombygningen af denne evt. bygger på lidt løse skud?

Nu er der så ansat en ny rådgivende ingeniør, hans vurdering er en manko på ca. 40 mil for en renovering. Jeg vil gøre formanden for Børne-ungdomsudvalget Claus Clausens(V) ord til mine: Det er træls!

Som så ofte ved offentligt byggeri er situationen den nu, at den nye rådgivende ingeniør er gået i gang med finde besparelser for at ned- bringe udgifterne til ombygningen. Det vil sige at en del af de ønsker og behov, som Overlund Skole og Rosenvænget Skole har haft, nu bliver pillet ud luns for luns. Det er godt nok ikke særlig fremtids sikret, specielt set i forhold til, hvad nutiden stiller af krav til skolebygninger og deres anvendelse.

Lige nu må det være en lidt tom fornemmelse på skolerne ved først gennem lang tid at have været inddraget og komme med ønsker, for nu at skulle i gang med en spare øvelse!

Det er faktisk bemærkelsesværdigt, at Borgmesteren mener, at en del af mankoen kan tages fra den budgetbuffer, der er i Kommunens budget. Pengene fra budgetbufferen har faktisk aldrig før været brugt, bortset fra dengang Kommunen pludselig natten over købte Tinghallen. Denne buffer ville gennem årene, have lunet på mange konti.

Men for Kommunelisten Viborg er spørgsmålet: Betalte Viborg Kommune, og dermed du og jeg, for meget for Handelsskolen? Og var det prisen værd, for at det nye gymnasium kunne placeres som spydspids i Banebyen.

Mit læserbrev skal ikke opfattes som et ønske om at udpege de skyldige. Nej, en udredning af hele forløbet skal bekræfte eller afkræfte, om der et eller andet sted har været urent trav. Det vil Viborg Kommune dermed kunne lære noget af til en anden gang, for husk det er vores fælles penge.
Nu er det naturligvis ikke sikkert, at det hele ender så galt, som jeg frygter. Vi befinder os jo i et valgår, og så plejer alt om økonomiansvarlighed at være sendt på ferie.

Der skal her til sidst lyde ros. Det er skønt, så hurtigt anlægget af Banevejen skrider frem. Jeg er meget spændt på, om den aflaster trafikken i Sygehusområdet som lovet.

Kommentarer