Tjele

Fra natur til industri i gl. Tjele Kommune

Arkivfoto af Applebyggeriet september 2017. Foto: Viborg Netavis

Debatindlæg af Niels Cleemann, Fastrup

For 11 år siden blev Tjele kommune sammenlagt med Viborg. Effektiv centralisering afløste nærdemokrati. Tjele området blev dermed et yderområde i storkommunen.   

Byrådet så nu muligheden for at få Apples datacenter anbragt i bekvem afstand fra byen. Det gigantiske byggeri dukker op i landskabet herude, indhyllet i hemmelighedskræmmeri.

Det bliver danmarks største industrianlæg. Men ikke nok med det. To andre  industrianlæg er nu godkendt til videre behandling.

Et kæmpemæssigt biogasanlæg er fundet egnet til politisk igangsætning. Placeret få km. fra Apple, ved vestenden af Tjele Langsø.

10 kæmpevindmøller med en højde på 150 m. er også  politisk igangsat. De skal placeres nogle få km. længere mod øst, ved bredden af Tjele Langsø.

Man vælger et fantastisk og sårbart naturområde til kæmpemæssige industrianlæg. Man ignorerer dermed kommunale, nationale og internationale forpligtelser, bestemmelser og love. Man kalder det grøn omstilling.      

Beslutningsprocessen for projekterne har et lovpligtigt forløb, som skal sikre åbenhed hos myndighederne, som skal understøtte informations- og ytringsfrihed, og sikre borgernes deltagelse i demokratiet. Der skal være en fordebat.

Men kommunalpolitikerne vil ikke svare på noget, skønt de har igangsat projekterne. ”De er ikke klædt på til det”. De afventer forslag og ideer fra befolkningen.

Alt imens forløber fordebatten med en chikanerende og ulovlig systemfejl på hjemmesiden, som ellers skulle varetage åbenhed i videst mulig omfang, som der står i offentlighedsloven.

Der afholdes borgermøde. Projektmagerne lægger beslag på det meste af tiden, hvorefter der tildeles taletid til borgerne, så længe tiden rækker. En egentlig drøftelse kan ikke finde sted.

At et projekt strider mod en række af kommunens egne vedtagelser, notater, handleplaner og hensigtserklæringer om naturbeskyttelse, synes ikke at være noget problem for forvaltningen. Direkte adspurgt lød svaret, at det kan bare ændres !

Een ting er hvordan bystyre og forvaltning administrer projekterne. En anden ting er indstillingen til Tjele-området. Her er der brug for en holdningsændring.

I stedet for at nedgøre egnen med industrianlæg, burde man seriøst se muligheden for at skabe en enestående nationalpark herude.

Egnen er et stykke Danmarkshistorie, som kalder på bevaring og respekt. Hertil kommer et enestående landskab med en beskyttet og bevaringsværdig natur, som ikke findes tilsvarende i Danmark. Tjele Langsø er Danmarks længste sø og ligger nu som samlingspunkt for egnen og som  resultat af istidens landskabsudformning. En storslået tunneldal uden sidestykke.

Viborg har mere at tage vare på end Hald sø og omegn.

 

Kommentarer