Viborg

Ny administrativ medarbejder til Dansk Kyst- og Naturturisme

Nina Kirstine Albæk, 56 år, Viborg, er netop tiltrådt som administrativ medarbejder hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Her skal hun beskæftige sig med uddannelsesprojektet Danske Turismekompetencer, som er et EU-socialfondsfinansieret projekt, der skal videreudvikle, koordinere og styrke kompetenceudviklingsindsatsen for turismeerhvervet.

Nina Kirstine Albæk har en solid erfaring fra uddannelsessektoren, da hun tidligere har været
uddannelsesleder og pædagogisk konsulent hos Erhvervsakademi Dania. Siden hen har hun læst fag på
cand.merc. i Styring og Ledelse, herunder økonomistyring, produktionsstyring, regnskab og strategi.

Kommentarer