Viborg by

Nye PFA-boliger i Banebyen bliver særligt seniorvenlige

Illustration af det nye byggeri: SKALA Arkitekter

Efter at det i januar blev annonceret, at PFA bygger 144 nye boliger i det nye kvarter Banebyen i Viborg, er det nu blevet besluttet, at en del af boligerne opføres efter en særlig certificering, der gør det muligt at bo i boligerne i alle livsfaser.

Udvalgte af de 144 boliger i Banebyen i Viborg bliver bygget efter PFA Seniorboligstandard, som er udviklet af pensionsselskabet PFA sammen med Statens Byggeforskningsinstitut og er den første samlede standard for seniorvenligt byggeri.

Standarden blev introduceret i efteråret 2017 og er nu ved at blive udbredt i både PFA’s nybyggerier og ved renoveringer af lejeboliger. Og nu er turen altså også kommet til Viborg.

Direktør i PFA Senior Services, Jesper Brask Fischer. Pressefoto

Det fortæller direktør i PFA Senior Services, Jesper Brask Fischer.

– Det er glædeligt, at det nu er blevet muligt at opføre ét af de nye boligbyggerier i Banebyen i Viborg i et design, der tager særlige hensyn til, at man skal kunne blive i egen bolig så længe som muligt. Langt de fleste seniorer vil gerne bo trygt i eget hjem længst muligt. Med Seniorboligstandarden bliver boligen indrettet med særligt gode adgangsforhold, elevator i etagebyggeri og høj sikkerhed og tryghed, så det er muligt og rart for flere at blive i egen bolig længere, hvis de ønsker det, siger Jesper Brask Fischer, direktør i Senior Services i PFA.

PFA Seniorboligstandard består af i alt 46 krav og retningslinjer og er åben for alle aktører at bygge efter. Boliger der opfylder denne standard henvender sig til alle, men er særligt indrettet, så også dem, der på grund af alderen eller af andre årsager har brug for fokus på mobilitet, kan anvende boligerne til daglig.

Om 21 år vil en fjerdedel  af befolkningen være over 65 år. I Viborg Kommune er tallet 27 procent svarende til 27.500 borgere. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Flere ældre viborgere

Ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion for PFA vil 39 procent af danskerne gerne have en senioregnet bolig, hvis behovet opstår med alderen.

Samlet bygger PFA 10 boligkomplekser i Viborg med i alt 144 boliger, heraf bliver det ene boligkompleks med i alt 18 boliger bygget efter PFA Seniorboligstandard. Den del af boligerne står færdige primo 2021.

De 18 lejlighedsboliger, der bygges efter PFA Seniorboligstandard, fordeler sig med seks 3-værelses lejligheder på 78,5 kvadratmeter og 12 2-værelseslejligheder på henholdsvis 73,4 kvadratmeter og 68,5 kvadratmeter

Det samlede byggeri af PFA boliger i Banebyen har opstart i maj 2019, og spaden stikkes i jorden til de senioregnede boliger i august 2019.

Kommentarer