Viborg

Pengegaver fra Sct. Mathias Lauget til tre lokale organisationer

Modtagere af Sct. Mathias Laugets donationer ses her i forreste række. Fra venstre Rikke Brøndum, De Frivilliges Hus, samt Katrine Vestergaard og Carsten Werther Jensen, begge fra organisationen Aldrig Alene - her sammen med Sct. Mathias Laugets oldermand Ole Havvig. Bagved ses andre medlemmer af lauget. Kirkens Korshærs Varmestue, der også modtog en donation fra Sct. Mathias Lauget, var ikke repræsenteret, da billedet blev taget. Fremsendt foto

Kirkens Korshærs Varmestue, De Frivilliges Hus og organisationen Aldrig Alene har hver modtaget en donation fra Sct. Mathias Lauget i Viborg, der samtidig har optaget Rikke Brøndum og Peter Holst som nye medlemmer.

Tre lokale organisationer er netop blevet tildelt pengegaver fra Sct. Mathias Lauget i Viborg. Kirkens Korshærs Varmestue og De Frivilliges Hus har hver modtaget en donation hver på 4000 kroner til henholdsvis ekstra juleglæde og tilskud til et års kaffeforbrug, mens organisationen Aldrig Alene’s brætspilaftner for unge i Viborg er blevet tilgodeset med en donation på 2000 kroner.

Sct. Mathias Laugets oldermand, Ole Havvig, overrakte donationerne i forbindelse med laugets traditionsrige julefrokost, der blev holdt på Bryggerstuen Munken.

Ved samme lejlighed optog Sct. Mathias Lauget to nye medlemmer: Rikke Brøndum, der arbejder som koordinator i De Frivilliges Hus i Viborg, blev optaget som laugssøster, og Peter Holst, til daglig mentaltræner hos Centrums Fysioterapi & Rygcenter i Viborg, blev optaget som laugsbroder.

Vil værne om Viborg

Sct. Mathias Lauget blev stiftet i 1994 i forbindelse med moderniseringen af Sct. Mathias Port. Lauget har i øjeblikket omkring 25 laugsbrødre og -søstre som medlemmer.

Lauget har blandt andet til formål at at værne om Viborg, herunder byens historie og dens indbyggere, at fremme Viborgs liv og vækst med skyldig respekt og hensyntagen til byens historiske miljø samt at fremme kendskabet til Viborg.

Fra optagelsen af nye medlemmer i Sct. Mathias Lauget. Fra venstre ses laugsbroder Jens Peter Jørgensen, ny laugsbroder Peter Holst, medlem af laugsbestyrelsen Merete Møller, ny laugssøster Rikke Brøndum og laugets oldermand Ole Havvig. Fremsendt foto

Kommentarer