Debat

Per Møller Jensen: Godt budget for småbørnene

Arkivfoto: gruppeformand og borgmesterkandidat Per Møller Jensen (S)

Debatindlæg af gruppeformand og borgmesterkandidat Per Møller Jensen (S)

Vi har vedtaget budgettet for 2018, som rummer mange gode takter. Især er der grund til at glæde sig over budgettet i forhold til småbørnene, idet området tilføres et markant løft i form af øgede normeringer, som giver en bedre dagligdag i vore daginstitutioner med flere pædagoger og pædagogmedhjælpere – og bedre voksenkontakt til børnene.

Således bliver der i vuggestuerne en ekstra tildeling per barn på 14.000 kroner (stigning på 12,5 procent) – og tilsvarende i børnehaverne på 9.978 kroner (stigning på 16,9 procent) i forhold til det forventede børnetal i 2018. Det giver et tiltrængt – og længe ønsket – løft i vore daginstitutioner.

Baggrunden er dels en ekstrabevilling (9 millioner kroner) fra byrådets side til området dels en forøget
forældrebetaling, idet kommunen betaler 75 procent af de samlede omkostninger til området – og forældrene 25 procent i henhold til gældende regler.

Konkret betyder det, at forældrebetalingen for en vuggestueplads stiger med 197 kroner om måneden (stigning på 8,5 procent), mens en børnehaveplads stiger med 199 kroner (12,5 procent).

Mange forældre har i drøftelser givet udtryk for, at de ønsker bedre voksenkontakt i vore daginstitutioner – og at de er villige til at betale lidt ekstra, hvis vi fra byrådets side ville finde flere penge til et kvalitetsløft. Det har vi således gjort. Ved fælles hjælp har vi givet området et løft – og det er værd at glæde sig over.

Kommentarer