Hjorthede

Planer om vådområde ved Ilsø nær Hjorthede

Den røde streg markerer det område, som projektet omfatter. Kortskitse: Viborg Kommune

Viborg Kommune er i gang med at undersøge om det er muligt at etablere et vådområde ved Ilsø nær Hjorthede. Den 28. marts afholdes lodsejermøde for de berørte lodsejere.

Viborg kommune har fået tilsagn fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde ved Ilsø.

Undersøgelsesområdet kan ses på dette kort.

Undersøgelsen består af

  • en teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projeky
  • en ejendomsmæssig forundersøgelse, skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet.

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes blandt andet jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.

Forundersøgelserne forventes at kunne gennemføres i løbet af 2019, og skal danne baggrund for en eventuel ansøgning om tilskud til realisering af projektet.

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Kommentarer