Land og By

Politisk firkløver sætter 25 ekstra millioner af til børn og unge

Fire partier, der udgør et stort flertal i Viborg Byråd, er gået sammen om et fælles oplæg for 0-16-årige, som sikrer området 25 ekstra millioner.

Det er essensen af det oplæg »Den åbne skole«, som Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF netop har offentliggjort. Det skriver siden netsiden SilkeborgNyt.dk. Partierne er enige om, at de ekstra 25 millioner kroner skal tilgodese hele 0-16 års-området – seks-syv millioner er dog øremærket børnehaver og vuggestuer.

Partierne bag oplægget har ønsket at skabe såvel et politisk som et økonomisk fundament for udviklingen af undervisning, dagtilbud og familieområdet i de kommende fem år. De pointerer dog også, at oplægget ikke er udtryk for en detaljeret plan, men udpegning af en retning for udvalgte indsatsområder i perioden 2017-2022.

Ingen skolelukninger

Oplægget nævner nødvendigheden af fokus på overgangene mellem dagtilbud, skole (indskoling), udskoling og ungdomsuddannelser, samt et tæt samarbejde med erhvervslivet og det lokale foreningsliv.

Det påpeges også, at der ikke for nuværende er planer om skolelukninger, men at man meget gerne ser skolerne samarbejde på tværs af både geografi og arbejdsområder:

”Vi ser den nuværende skolestruktur som udgangspunktet i de kommende fem år, men ser gerne samarbejder på tværs af skoler og skoledistrikter” hedder det i oplægget.

Borgmester glæder sig til dialog

Det brede flertal sikrer fremtidig stabilitet pointerer Per Møller Jensen, (S) siger:

– At fire partier, som repræsenterer et markant flertal i byrådet, er blevet enige om et fælles politisk udspil i forhold til daginstitutions- og skoleområdet, sikrer ro og stabilitet i årene, der kommer, pointerer han.

Borgmester Torsten Nielsen (K) har ingen problemer med, at Venstre, Socialdemokratiet, DF og SF, nu kommer med et udspil for de 0-16-årige.

– Jeg ser det som et modspil for den masterplan, De Konservative fremlagde sammen med De Radikale for en måneds tid siden. Alle har vi fokus på skoleområdet. Med udspillet er der nu mulighed for en dialog på området. Og det er godt nyt, siger borgmesteren.

Kommentarer