Tjele

Politisk møde ved Bigum Søbad

Se billedserie Vælgermødet ved Bigum Søbad søndag havde ikke så mange deltagere, alligevel blev der diskuteret flittigt. Foto: Viborg Netavis

Torden bragede faretruende i horisonten, men solen skinnede alligevel lunt over Bigum Søbad, som søndag lagde ramme til et møde med lokale venstrefolk og socialdemokrater.

Det blev ikke noget tilløbstykke, da Venstre og Socialdemokratiet søndag eftermiddag havde inviteret til vælgermøde ved Bigum Søbad.Omkring en fyrre stykker inklusive paneldeltagerne, sjussede man sig til. Tilgengæld havde de, der var tilstede noget på hjerte, så der blev diskuteret nogle aktuelle emner.

Panelet bestod af fra Socialdemokraterne Birte Harritz og Karina Sørensen og fra Venstre Johannes Vesterby, Henning Fruergaardog Knud Erik Navntoft.

Mødet indledtes med at synge Jørgen Hagsholms ’Tjelesangen’, hvorefter hver panelodeltager havde et kort indlæg.

Partifarverne til trods, så var der nogenlunde konsensus i forhold til fokusområder ved det kommende kommunalvalg. Med henvisning til den verserende debat om by og land – dem og os –i kommunen, pegede alle på, at  der skal være fokus på balance kommunen, men at by og land hver især har sine behov.

– Vi skal ikke have teater og skøjtebaner ude i landsbyerne, men her skal være adgang til idrætsanlæg og skoler, sagde Birthe Harritz blandt andet. Knud Erik Navntoft supperede:

– Vores landsbyer skal jo ikke bare blive små miniudgaver af Viborg, for så bosætter folk sig i Viborg. Man kan jo betragte Viborg Kommune som en vaniljekrans, hvor hullet i midten er Viborg by, og  landområderne er kransen uden om, sagde han.

– Det er nu tid at rette blikket mod et stærkere fokus på boligbyggeri i byerne uden for Viborg, og sikre at de også får andel i den store tilflytning der er til Viborgområdet, sagde Johannes Vesterby.

Der var også nogenlunde enighed om fokus på kerneværdierne i kommunen, dog afslørede den efterfølgende debat – ikke overraskende – stor uenighed mellem venstrefolk og socialdemokrater om, hvorvidt friskoler og friplejehjem er en økonomisk byrde for kommunen eller ej.

En spørger udtrykte bekymring for, om det nye, store plejecenter Banebo, der er under opførelse i Viborg  vil komme til at betyde lukninger af lokale centre ude på landet, men det var et samlet panel også enige om ikke ville ske. Det udløste  en længere debat om plejesektoren i det hele taget.

Derudover blev der disku-teret infrastruktur, grødeskæring, debatkultur, bureaukrati, og andre afledte emner.

Johannes Vesterby rundede af med udgangspunkt i selvsamme ”Tjelesang” som blev afsunget inden mødet, hvor han fremhævede slutlinierne om at stå sammen om det fælles jyske land nu burde omskrives til at gælde for en hel Viborg Kommune.

Medlemmer af regionsrådet i Region Midt, Ole Jepsen (S) og Ib Bjerregaard (V), deltog også i vælgermødet i Bigum. Her kommenterede de blandt andet på sagen om kræftlægen på Viborg Sygehus og på de varslede spareplaner på den kollektive trafik. De opfordrede desuden til at stemme personligt (på dem), fordi det kommende regionsrådsvalg kommer til at handle meget om formandsposten, da Bent Hansen ikke stiller op igen. Foto: Viborg Netavis

Kommentarer