Debat

Preben Jensen: I ønskes en rigtig glædelig jul & et godt nytår

Indlæg af Preben Jensen, Formand for Viborg Idrætsråd.

Kære frivilige ledere & alle gode samarbejdspartnere. 2017 har været endnu et begivenhedsrigt år i idrætten i Viborg Kommune – og det er der al mulig grund til at glædes over.

I 2017 fik vi en nye bevægelses- og idrætspolitik med en klar vision om at få endnu flere med i idrætten. Politikken spiller sammen med DIF og DGIs fælles vision 25-50-75, så målet er, at mindst 75 % af Viborg Kommunes borgerne er idrætsaktive, samt at mindst 50 % af borgerne er idrætsaktive i en forening i 2025.

Det er en ambitiøs politik, som både kræver et stort fokus på at fastholde de eksisterende medlemmer og aktiviteter i vores foreningsliv, samt giver mulighed for at understøtte nye ideer og initiativer, der kan få endnu flere borgere til at være aktive.

Nye brugergrupper i de eksisterende faciliteter vil helt sikkert blive et tema i de kommende år. Og historisk set passer det som fod i hose for vores idrætsforeninger, der altid har udviklet sig og løbende tilbudt nye aktiviteter til både nye og eksisterende medlemmer.

På facilitetsområdet er det særligt værd at hæfte sig ved, at byrådet har igangsat en screening af samtlige halfaciliteter i Viborg Kommune – det er en spændende proces, hvor alle halfaciliteter har mulighed for at søge om midler til renovering og nyanlæg af de rammer, som er centrum for rigtig mange borgeres idrætsdyrkelse.

Idrætsrådet står i spidsen for den analytiske del, og vi glæder os over et godt samarbejde med de involverede hal- og foreningsbestyrelser. Det er samtidig vigtigt at hæfte sig ved de fortsatte energiinvesteringer og forbedringer af klubhusene – det er yderst positivt.

Viborg Kommune og Team Danmark har glædeligvis forlænget samarbejdsaftalen for en ny 4-årig periode, så Viborg Elite kan fortsætte den positive udvikling. Resultaterne kommer fx i form af unge atleter, der præsterer ved konkurrencer, samt en styrkelse af klubber og klubsamarbejdet på en række idrætsområder.

I januar fejrer vi året ved den festlige Sportsgalla – jeg vil gerne opfordre DIG til at møde op og nyde en underholdende aften i idrættens tegn.

Igen i år har flere store sportsevents præget året – og vi ser fortsat et potentiale i, at den øgede opmærksomhed kan bruges som platform til at skabe interesse om de idrætsgrene, der er i spil – det er en slags transfervindue, hvor idrætten kan rekruttere nye medlemmer.

Frivillighedsdagsorden vil også være i centrum for idrætsrådet i 2018. Blandt andet når vi påbegynder samarbejdet med et nyt byråd og Kultur- & Fritidsudvalg med mange nye ansigter. Det glæder vi os til – ligesom vi vil sige tusindtak for samarbejdet til det afgående byråd og særligt Kultur- & Fritidsudvalget, der har været en nær samarbejdspartner i mange år.

Slutteligt et KÆMPE STORT TAK for samarbejdet til alle vore samarbejdspartnere – sammen kan vi virkelig bevæge idrætten. En helt særlig TAK til alle vore medlemsforeninger og frivillige. Det er fantastisk, at I igen har skabt oplevelser, glæde og samvær for vore borgere.

 

Kommentarer