Viborg

Hvordan nedbringer vi antallet af unge på kontanthjælp?

– DEBAT. Jeg har flere gange i den offentlige debat efterlyst lidt orientering om arbejdet med at nedbringe antallet af unge i kommunen, der er på kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse. Naturligvis har dette ikke været medvirkende til, at der fra kommunal side er sivet lidt ud om sagen. Men sådan kan man jo også vælge at demokratiet skal fungere.

Nu har jeg så været på rov i Kommunens referater. Da det formentlig ikke er ret mange af kommunens borgere, der har dette som fritidssyssel, vil jeg her blot fortælle lidt om, hvad jeg er stødt på i sagen.

Antallet af unge, der ikke er i gang med det ene eller andet, falder støt og roligt. Dette betyder, at Viborg Kommune har overhalet en gruppe af Kommuner indenom, til glæde for alle. Efter at samarbejdet mellem Kommunen og erhvervslivet blev søsat, er der en stor gruppe, der er kommet i arbejde eller nyttejob. Det med at få et kærligt skub til at komme ud i kommunens virksomheder og tilbyde sin arbejdskraft, har virket.

Det betyder naturligvis ikke, at problemet er løst, men det går den rigtige vej. Viborg Kommune er ved at nedbringe sin andel af de unge, der på landsplan ikke har et arbejde eller er ved at uddanne sig.

For mig at se, er den helt store menneskelige effekt, at der nu er en langt mindre gruppe, der siger, de føler sig deprimerede. Denne gevinst vil helt sikket vise sig, at få utrolig stor betydning for de unge, deres familier m.v.

Roses skal de, som roses bør: De kommunalt ansatte, der over en bred kam, har taget udfordringen op, (dem er der ikke mange, der roser), og de virksomheder, der aktivt er gået ind i arbejdet med at løse disse menneskelige og økonomiske problemer.

God sommer!

Kommentarer