Rødding

Røddingborgere gør indsigelser og samler underskrifter

Til borgermødet 8. april holdt Tina Skau Nielsen, Vammen, et indlæg med de oplysninger protestgruppen, ’Nej-tak til Biogasanlæg ved Vammen’ har indsamlet siden planerne blev offenliggjort. Foto: Kim Bloch, Rødding

Røddingborgere er gået ind i kampen for at få stoppet planerne om det planlagte  biogasanlæg ved Vammen. Særligt udsigten til en forøget tung trafik gennem byens hovedgade vækker bekymring.

Mandag 8. april var røddingborgerne kaldt til møde omkring det planlagte biogasanlæg på Sønderupvej ved Vammen. En gruppe borgere med  blandt andre Finn Steenberg Larsen i spidsen ønskede at gøre opmærksom på den negative effekt biogasanlægget ifølge deres oplysninger vil få på Rødding.

– Det kan godt være, det er lidt sent, vi vågner op. Vi har nok tænkt, det var noget, det kun vedrørte Vammen, men det er gået op for os, at det biogasanlæg vil påvirke vores by rigtigt meget, siger Finn Steenberg Larsen til Landsbyerne.

Flere kritikpunkter

Mødet samlede omkring 70 borgere, og arrangørerne havde inviteret Nancy Knudsen, Annemarie Duus og Tina Skau Nielsen fra protestgruppen ‘Nej-tak til biogasanlæg ved Vammen’ til at fremlægge deres oplysninger om biogasanlægget.

– Det var et meget grundigt indlæg; de har virkelig sat sig ind i mange detaljer omkring biogasanlægget, siger Finn Steenberg Larsen, som i første omgang hæfter sig ved den øgede tunge trafik gennem Rødding, biogasanlægget vil forårsage.

– Lige nu kæmper vi for at få en butik genetableret i byen, blandt andet for at kunne fastholde borgere og tiltrække nye. Nyheden om et kommende biogasanlæg passer rigtigt dårligt ind i den sammenhæng, siger han og peger på, at andre biogasanlæg både Iglsø og Grønhøj allerede er under udvidelse.

– Det samme vil sandsynligvis ske i Vammen, jeg frygter, der er en glidebane, lyder vurderingen.

Bekymringerne går også på den selskabsskruktur og ejerkreds, der ligger bag Viborg Bioenergi Aps, som er ansøger til projektet, og som protestgruppen fra Vammen har gravet sig frem til gennem CVR’registeret, BiQ og Lasso.dk samt artikler fra finans.dk og Landbrugsavisen. 

Det blev også fremlagt på mødet 8. april, og Finn Steenberg Larsen undrer sig over, at kommunen ikke stiller de samme kritiske spørgsmål til ejerforholdene.

Han understreger, at han tilhænger af grøn energi, men han mener som mange andre, at placeringen er helt forkert.

– Der er undersøgt og peget på en alternativ placering, som lever op til alle krav og har de nødvendige tilkørselsforhold. Så er det da underligt, at man fra forvaltningens side ikke har gjort sig den ulejlighed at efterprøve muligheden i stedet for at stirre sig blind på miljørapporten, hvor konsulentfirmaet peger på en anden matrikel, og konkluderer, at der ikke er noget egnet alternativ, siger han og efterlyser en grundigere involvering fra politisk hold.

– Der er så mange ubekendte faktorer, og alligevel er det som om, det skal jappes igennem, siger han.

Underskrifter og høringssvar

Siden 8. april har han sammen med den øvrige gruppe, der har stillet sig i spidsen for Røddingborgere, som protesterer mod biogasanlægget i Vammen for at mobilisere andre til at protestere. 

Man har iværksat en underskriftsindsamling sideløbende med, at folk opfordres til at indsende høringssvar inden fristen den 27. april.

– Underskrifterne er en mere symbolsk protest, som vi kan aflevere til politikerne og forsøge at påvirke dem med, men det er vigtigt, man sender sine indsigelser til kommunen, de kan være afgørende for, hvad der besluttes, påpeger han.

Find flere informationer på roddingviborg.dk

Kommentarer