Viborg

Rollemodeller hjælper sårbare børn og unge

Rolemodellerne er frivillige resourcepersoner til unge, der har behov for støtte. Her ses Team Rollemodel, der er en gruppe frivillige, som koordinerer det frivillige arbejde og matcher unge med en rollemodel. Fremsendt foto

For fire år siden blev ’Rollemodeller’ sat i værk med henblik på at samle frivillige rollemodeller med interesse i at være frivillig ressource-person for unge, der har behov for sådan en støtte. I dag er der 41 frivillige rollemodeller, hvor 30 af dem er matchet med en ung.

Mange børn og unge står uden en voksen, de kan spejle sig i. Ved at have en rollemodel er der en at tale med for den unge, når hverdagen er udfordrende eller at følges med til en fodboldkamp, hvis det er det, den unge har behov for. Rollen som frivillig rollemodel kan netop indebære alt lige fra at lave fritidsaktiviteter til at vejlede den unge, der har det svært. Rollemodellen og den unge aftaler i fællesskab, hvad de skal lave sammen, hvad den unge har behov for og hvor meget tid, rollemodellen kan bruge sammen med den unge.

Matchsamtaler

’Rollemodeller’ er forankret i De Frivilliges Hus i Viborg, hvor en frivillig arbejdsgruppe, Team Rollemodeller, der har en fælles passion i at hjælpe sårbare unge mennesker, matcher rollemodeller og unge ud fra fælles interesser.

Gruppen holder samtaler med de, der gerne vil være rollemodeller og samtaler med unge, der har behov for en rollemodel. Derefter snakker den frivillige arbejdsgruppe om, hvem der kunne være gode match mellem ung og rollemodeller, der er med i projektet. Derefter bliver der afholdt match-samtaler mellem den unge og rollemodellen, når nogle har samme interesser, og der er sammenfald mellem, hvad den unge søger og, hvad rollemodellen kan tilbyde.

Sådan bliver du frivillig rollemodel

Gruppen får ofte henvendelser fra  kommunale medarbejdere om unge, der søger et positivt voksent forbillede, og de har derfor altid brug, for flere frivillige, der har tid, lyst og overskud til at blive rollemodel.

Gruppen kan findes på facebook under navnet ”Projekt Rollemodel, Viborg” samt på hjemmesiden www.rollemodeller.dk

Man er også velkommen til at ringe på telefon 52 75 09 52 eller sende en mail på rollemodelfrivilligeshus@gmail.com

Fakta

Projektet blev igangsat i et samarbejde mellem Boligselskabernes Fællessekretariat og Jobcenteret i Viborg Kommune og er i dag forankret i De Frivilliges Hus.

Rollemodelsindsatsen er målrettet børn, unge og voksne i alderen 7-30 år.

Rekrutteringen foregår i boligområderne via Fællessekretariatets medarbejdere, via skoler, klubber og ungdomsuddannelser samt flere forvaltninger i Viborg Kommune.

Kommentarer