Vorning

Så flyder vandet atter i Vorning Å

Sporene efter den nylige grødskæring se tydeligt: de dybe spor efter entrprenørmaskinen og de lette krusninger i åens vand, som atter flyder frit. Foto: Gitte Hagsholm

Viborg Kommune er i gang med årets anden grødeskæring af kommunens vandløb, og Vorning Å har fået en ’ekstra omgang’.

Årets anden grødeskæring i Viborg Kommunes vandløb er i fuld gang.

I Vorning Å, som springer ved Tjele Langsø og løber ud i Skals Å syd for Sdr. Onsild i Mariagerfjord Kommune, har man i denne omgang taget mere håndfaste metoder i brug for at får vandgennemstrømningen tilbage i åen.

Normalt bruger man en grødeskæringsbåd, der i princippet løsriver tilvoksning i åen, så det kan flyde med strømmen ud.

Vorning Å har imidlertid været udsat for en voldsom vækst af vandpest, som, selvom navnet kunne antyde det, ikke er en sygdom. Det er en vandplante, der som udgangspunkt ikke hører til i de danske vandløb. Det forklarer civilingeniør ved Teknik og Miljø i Vborg Kommune Karina Amdi Sørensen.

– Vandpest trives ved meget lys, og med den lave vandstand i de små vandløb grundet den lange tørkeperiode, vi har haft, så har lige præcis den vandplante haft meget gunstige vækstforhold, siger hun.

Vandpest lægger sig i store klumper i vandløbet, og det har foruden at stoppe vandgennemstrømningen gjort det vanskeligt – og nogle steder umuligt – at grødskære med båd, lyder forklaringen.

Derfor har man taget  en såkaldt mejekurve til hjælp i Vorning Å.

Mejekurv

Det er en maskine på larvefødder, der kører langs åen og dels skraber grøde op fra og ud af vandløbet, men samtidig klipper det rørene langs kanterne, så vandløbet får bedre gennemstrømning.

Metoden kan kun anvendes ved smalle vandløb, da ’grabben’ skal kunne nå ud i løbet, og kun ved passager, hvor der ikke er bevoksning langs vandløbet.

Formand for Skals Ålaug, Ole Vagn Nielsen, som i årevis har kæmpet for mere effektiv grødeskæring er glad for beslutningen om at grødeskære med mejekurv i Vorning Å.

– Det har helt tydeligt gjort en forskel. Nu strømmer vandet jo igen, siger han.

Han skal dog ikke gøre sig forhåbninger om, at der er tale om en ny standard.

– Vi håber, at vi har fået styr på vandpesten med denne indsats, lyder meldingen fra Karina Amdi Sørensen.

Kommentarer