Løvel

Sognepræstens jubilæum trak fulde huse

Se billedserie Sognepræst Niels-Peter Lund Jacobsen og hustruen, Edith Mark, havde alle fire børn og to svigerdøtre om sig til festen, foruden de mange gæster. Foto: Gitte Hagsholm

Provst, præstekolleger, familie samt borgere fra 3 sogne var i mandags med til at fejre sognepræst Niels-Peter Lund Jacobsens 25 års jubilæum. Først ved en gudstjeneste i Rødding kirke, senere ved reception i Løvel forsamlingshus. Begge steder var der stuvende fuld.

Skønt det var en helt almindelig hverdag havde mange borgere fra Rødding, Løvel og Pederstrup taget sig tid til at fejre deres sognepræst mandag i sidste uge. Niels-Peter Lund Jacobsen blev først hyldet ved en gudstjeneste i Rødding kirke, hvor kollegaen, pastoratets frivillige hjælpepræst Kirsten Felter, forestod prædikenen, mens det ligeså frivillige Kirkesangerlaug leverede flerstemmig underholdning.

Jubelaren udtrykte både overraskelse og stor glæde over, at så mange mennesker var mødt frem.

Tilslutningen var tilsvarende stor ved den efterfølgende reception i Løvel forsamlingshus, hvor traktementet lige akkurat rakte til de mange gæster.

Mange flotte ord med på vejen

Mange af gæsterne havde noget på hjerte, og den respekten for sognepræsten kom også til udtryk i en lang talerække, som blev kyndigt dirigeret af formand for Pederstrup menighedsråd, Jørgen Daleger.

Provst Bjarne Markussen, som kender Niels-Peter Lund Jacobsen tilbage fra studietiden, fremhævede blandt andet sognepræstens evne til  at forene: ”Det gør du på fineste vis ved at bygge menigheder sammen med menigheder”, som han udtrykte det. Men også at tage medansvar i stiftsudvalget og som bestyrelsesmedlem i Betlehems Venner, påpegede han.

Formændene for de tre menighedsråd ved henholdsvis Rødding, Løvel og Pederstrup kirker var også oppe at sige et par ord til deres sognepræst. De lagde, i tråd med provsten, alle vægt på Niels-Peter Lund Jacobsens samlende egenskaber.

Jens Vestergaard fra Rødding fremhævede tillige sognepræstens lokale engagement – ikke kun i kirkelig henseende.

– Du engagerer dig i lokalsamfundet. Du er også med i lokalrådet, det er vi meget stolte af, sagde han og sluttede af med at foreslå, at præsters pensionsalder blev hævet til 80 år.

Lars Østergaard fra Løvel talte blandt andet om præstens gode tag på børn. Og så  kom han med en hyldest til hustruen, Edith Mark, som selv er blevet præst.

– Du har en stærk kvinde ved din side, fastslog han.

Jørgen Dalager fra Pederstrup var inde på en længere og ganske underholdende fortælling omkring de betænkeligheder, man i sin tid havde haft ved udsigten til så ung en præst. Han strejfede også sognepræstens politiske engagement. Begge dele fremlagt med materiale fra tidligere sommerrevyer, hvor præsten altid var godt stof.

Præstens børn

Sønnen Christian talte på vegne af børneflokken på fire om at være vokset op i et præstehjem i et lille samfund, på en lille skole.

– Den identitet ligger dybt i os. Det er vi stolte af, sagde han.

Hustruen, Edith Mark, kunne bidrage med nogle sjove historier om dengang den unge familie første gang kom til byen – og hvordan de hurtig faldt til.

– Du har fra første dag  givet dig helt, sagde hun.

Og så kunne hun i øvrigt afsløre, at Niels-Peter Lund Jacobsen egentligt ville have været ornitolog og forærede ham derfor et maleri med viber på en strandeng.

Flere andre var oppe at tale til og om 25-års-jubelaren. Sammenfattet hyldede man ham for sit store engagement, sit nærvær, evne til at lytte og ikke mindst sin evne til at formidle – og så at sige fatte sig i både korthed og enkelhed.

Netop sådan blev også talerækken rundet af – af sognepræsten selv, der takkede ydmygt for de mange fine ord på dagen, som afsluttedes med, at der blev sunget et par salmer.

Kommentarer