Hammershøj

Spar Nord køber stor aktiepost i Danske Andelskassers Bank

Spar Nord køber stor aktiepost i Danske Andelskassers Bank. Målet er på sigt at overtage banken. Banken har købt 39 mio. aktier og sidder herefter på 27 pct. af aktiekapitalen i Danske Andelskassers Bank (DAB). Prisen lyder på 236 mio. kr. og gør Spar Nord til den største enkeltaktionær i DAB.

– Vi har valgt at foretage investeringen i DAB fordi vi under de givne omstændigheder – vores egne kapitalforhold og den forventede udvikling i DAB – kan regne en fornuftig forrentning hjem på investeringen,” udtaler Spar Nords adm. direktør Lasse Nyby, i fondsbørsmeddelelsen og fortsætter:

– Vi vil gerne i dialog med DAB’s bestyrelse om muligheden for, at vi på de rette betingelser kan give alle DAB’s aktionærer et attraktivt tilbud, og den dialog håber vi, at der bliver lejlighed til at tage i den nærmeste fremtid.

I 2015 solgte Spar Nord en større aktiepost i Nørresundby Bank og har i år solgt aktier i Valueinvest Asset Management. Ifølge meddelelsen giver det banken rum i kapitalopgørelsen til såkaldte “væsentlige kapitalandele” i andre finansielle virksomheder.

Investeringen er ifølge Spar Nord interessant, fordi der på “en række niveauer synes at være et stærkt match mellem de to banker”, bl.a. i forhold til kundefokus, kanalstrategi, geografi og it-platform, lyder det.

– Efter vores opfattelse er DAB en rigtig interessant bank, og vi tror at en sammenlægning mellem vores to virksomheder kunne være en værdiskabende langsigtet løsning for både kunder, aktionærer og medarbejdere, udtaler Lasse Nyby i meddelelsen og fortsætter:

– DAB og Spar Nord satser begge på kombinationen af personlig rådgivning, tidssvarende digitale løsninger og ikke mindst et stærkt engagement i lokalområdet. Vi har begge fonde blandt vores store aktionærer, som gerne – når de modtager udbytte – vil bidrage til vækst og trivsel i de lokalområder, hvor vi driver vores virksomhed. Sidst men ikke mindst står vi begge over for nogle udfordringer i form af relativt lav efterspørgsel efter finansiering, store og ressourcekrævende compliance-relaterede opgaver og behovet for at udvikle stærke digitale kundeløsninger, som alle gør det relevant at samle sig i større enheder.”

Kommentarer