Land og By

Styrket veteranindsats fortsætter som hidtil i Viborg

Arkivfoto

Viborg Kommune er med godt 1300 veteraner en af de kommuner i landet med flest veteraner og siden 2015 har Viborg Kommune haft et styrket fokus på at støtte kommunens veteraner og pårørende.

I 2015 blev det politisk besluttet at styrke kommunens indsats overfor veteraner og pårørende, og der blev afsat midler til området, således Viborg Kommunes veteranindsats i dag er en fast løbende indsats. Viborg Kommunes veteranindsats er organisatorisk forankret i arbejdsmarkedsområdet og siden maj 2015 har der permanent været tilknyttet en veterankoordinator.

I juni 2017 blev der midlertidigt ansat en veteranstøtteperson for at understøtte den individuelle indsats i enkeltsagerne. Veteranstøttepersonen er primo 2018 besluttet fastansat.

Viborg Kommunes veteranindsats er nu evalueret. Veteranindsatsen forventes at fortsætte som hidtil.

Evaluerings- og statusnotatet kan læses her.

Kommentarer