Vejrumbro

Vejrumbro-borgerne har store planer for deres lille by

Se billedserie Landdistriktschef Hanne Toksvig (til højre) var meget begejstret for det store fremmøde til workshoppen i Vejrumbro forsamlingshus tirsdag i sidste uge. Se flere billeder i galleriet. Foto: Nicklas Middelhede

Både store visioner og ydmyge ønsker var på tegnebrættet, da Vejrumbro sammen med Viborg Kommune tirsdag den 19. marts holdt workshop om landsbyens potentialer.

Tirsdag 19. marts var der workshop i Vejrumbro, som er udpeget til én af fire nye landsbyer, Viborg Kommunes landdistriktsudvalg har fokus på.

Med et opbud på 78 borgere og dermed knapt 19 procent at byens befolkning indtog Vejrumbro en førsteplads i antal deltagere til de indledende møder kommunen afholder med de landsbyer, der er udpeget til at deltage i landdistriktsudvalgets pilotprojekt, som allerede har været afholdt i Ørum, Løvel, Løvskal og Mønsted.

Vejrumbro er sammen med Hjarbæk, Frederiks, Skals og Karup-Kølvrå udpeget til en anden runde i pilotprojektet, der skal munde ud i en model for, hvordan borgere og kommune i samarbejde kan lægge planer for udviklingen i en landsby.

Idérigdommen var lige omfangsrigt som antallet af deltagere, og der kom både meget ambitiøse forslag på bordet som eksempelvis et torv ved købmanden og stisystemer i og omkring byen, og mere ydmyge ønsker om  infoskilte ved vejene ind til byen.

– Der var en fantastisk energi, og jeg tror der kom omkring et par hundrede forskellige forslag og ideer på tavlen. Det er meget positivt, siger Jeppe Hartz, som er formand for boldklubben,  og han glæder sig over, at så mange af byens borgere støtter op om projektet.

Han er også en del af den gruppe, der skal være det lokale ’talerør’ for byen over for kommunen. ’Talerøret’ er en gruppe sammensat af  repræsentanter for forskellige interessenter i byen, som kan tale landsbyens sag i forhold til blandt andet kommunen. Gruppen i Vejrumbro er sammensat af foruden Jeppe Hartz, blandt andre formanden for forsamlingshuset, byens købmand, repræsentanter for skole og børnehus og erhvervsliv.

– Vi har sammensat gruppen, så vi repræsenterer byens borgere hele vejen rundt, siger Jeppe Hartz og understreger, at ’talerøret’ ikke er beslutningstager men alene et formidlende organ, som blandt andet følger op på den videre proces efter workshoppen i tirsdags.

– Nu har vi kastet en masse bolde op i luften, som kommunens folk har samlet sammen. Det munder så ud i en rapport, som vi kan arbejde videre ud fra, siger Jeppe Hartz.

Han håber på, at det kan sætte endnu mere udvikling i gang i byen.

– Der følger jo ikke nødvendigvis penge med de projekter, som kommunen anbefaler os at prioritere, men selve processen med at diskutere visionerne for byen, kan sætte ting i gang. Og så kan vi jo altid starte med det, som vi kan klare ved egen drift, lyder den optimistiske melding.

Kommentarer