Land og By

Viborg: Anlæg af Banebyen sender busser på afveje

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Fra 26. februar kører flere lokal- og regionalbusser og bybusser andre veje i Viborg på grund af anlægsarbejdet med Viborg Baneby. Midttrafik anbefaler, at kunderne orienterer sig på midttrafik.dk eller rejseplanen.dk.

Flere store anlægsarbejder nord for jernbanen i Viborg får konsekvenser for de viborgensere, der bruger den kollektive trafik i Viborg. Viborg Kommune og Midttrafik har valgt at omlægge en række lokal- og regionalbusser og bybusser for at imødekomme de gener, anlægget af Banebyen medfører.

Derfor vil der fra 26. februar 2017 være nye køreplaner for de fleste busser i Viborg. De kan ses på midttrafik.dk allerede nu og vil være opdaterede i rejseplanen.dk, når de nye køreplaner træder i kraft.

Væsentligste ændringer – bybusser

Linje 2 kører via Vesterbrogade og Jernbanegade og kører fortsat til Rutebilstationen.

Linje 3 kører via Vesterbrogade og Skovgaardsvej og kører ikke længere til Rutebilstationen. Kunder til Rutebilstationen kan vælge at gå fra stoppestedet Skovgaardsvej/Biblioteket eller skifte til anden bybus på Trappetorvet.

Linje 4 kører mod Katrinehaven fire afgange via Danmarksvej, Islandsvej og Rønnevej fremfor Jegstrupvej og Lundvej. Kunder til Jegstrupvej kan benytte stoppet Jegstrupvej/Indre Ringvej eller stoppet Rønnevej/Æblevej. Kunder til Lundvej kan benytte stoppet Kastanievej/Rughavevej.

De øvrige linjer får kun mindre minutjusteringer i den nye køreplan.

Væsentligste ændringer – lokal- og regionalbusser

Rute 60 får justeret enkelte afgangstider i begge retninger og kører til Rindsholm på alle afgange.

Rute 711 får justeret enkelte afgangstider i begge retninger.

Rute 712 får justeret enkelte afgangstider eftermiddag og aften.

Rute 740 får justeret enkelte afgangstider, så de passer bedre sammen med uddannelsesbusserne.

De øvrige ruter får kun mindre minutjusteringer i den nye køreplan.

Anlægsprojekter i stationsområdet i 2017-2019

  • I januar 2017 starter anlæg af Banevejen, som forbinder Banegårds Allé til Gl. Århusvej, og skaber en ny indkørsel til Regionshospitalet.
  • Fra marts 2017 foretages der jordarbejde for at byggemodne grunden til det nye gymnasium.
  • I maj/juni 2017 er det planen at opførelsen af det nye gymnasium begynder.

Senere i 2017 starter anlæg af Ny Absalonsvej syd for jernbanen. I 2018 opføres en broforbindelse over jernbanen og Banegårds Allé. Tilpasning af vejanlæg og parkeringspladser omkring stationen færdiggøres.

Læs mere om anlægget af Viborg Baneby på Viborg Kommunes hjemmeside

Høring af køreplaner 2017/2018

Midttrafik præsenterer forslag til de nye køreplaner og ruteføringer, der træder i kraft 25. juni 2017 i en offentlig høring, der løber fra 9. januar til og med 22. januar 2017 på midttrafik.dk. Kunderne får dermed mulighed for at kommentere på køreplanerne inden de endelig besluttes.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.

Kommentarer