Tjele

Viborg Kommune går videre med vindmølleplaner

Visualisering af vindmøllernes placering set fra Bigum Søbad på søens nordlige bred.

Et flertal i Viborg Byråd sagde onsdag i sidste uge ja til at fortsætte med planlægningen af vindmøller ved Vinge. Dansk Folkepartis to medlemmer, Lone Langballe og Ove Kent Jørgensen samt Johannes Vesterby (V) stemte imod.

Hvis de fremmødte vindmøllemodstandere fra Tjele-egnen havde gjort sig forhåbninger om, at deres tilstedeværelse ved byrådsmødet sidste onsdag havde indflydelse på byrådets beslutning, så blev de skuffede.

Hverken fremmøde eller godt 600 indsamlede underskrifter flyttede flertallets beslutning om at fortsætte med vindmølleplanerne for både Vinge-projektet og et mindre vindmølleprojekt på tre møller ved Tolstrup mellem Rindsholm og Rødkærsbro. Sidstnævnte har også medført store protester.

Nye oplysninger

Forud for afstemningen var der ivrig debat, hvor mange byrådsmedlemmer ønskede at give begge vindmøllesager et par ord med på vejen.

Formand for Klima og Miljø, Stine Damborg Hust, anerkendte modstandernes argumenter, men anbefalede, at der udarbejdes en miljørapport

– Efter vi holdt vores seneste møde i KMU, er vi blevet opmærksomme på, at der findes endnu mere tilgængeligt materiale omkring de her Taigasædgæs. Derfor har man på ØK (økonomi- og erhvervsudvalget, red.) besluttet, at det indarbejdes i rapporten. Det bakker vi op om, fordi der skal træffes beslutning ud fra et oplyst grundlag. Vi skal selvfølgelig sikre os, at der ikke er noget, der er i strid med loven, sagde hun.

Miljørapport skal standse projektet

Lone Langballe (DF) argumenterede for, at partiet generelt mener, at vindmøller i den kaliber hører til på havet. Desuden henviste hun til at tidligere retningslinier fra 2016 for opstilling af vindmøller i Viborg Kommune ikke angiver ikke de to udpegede områder.

– Jeg sætter min lid til, at kommende miljørapport standser videre behandling, sagde hun.

Johannes Vesterby (V) har modsat resten af venstregruppen altid været modstander af vindmøller. Og derfor stemte han nej til punkternerne vedrørende vindmølleprojekterne.

– Jeg vil gøre, som jeg altid har gjort og stemme nej til de her projekter, sagde han.

Positive indspark

Kai O. Andersen (SF)  argumenterede for, at vindmøller er en væsentlig del af løsningen, når kommunen skal reducere udslippet af CO2.

– I Viborg Kommune kommer kun 21 procent af elforbruget fra vindmøller, mens det på landsplan er 34 procent, påpegede han.

Niels Dueholm (S) mente, at der bør udarbejdes en grundig miljørapport.

– Med henblik på at blive en  grønnere kommune, får vi brug for så mange oplysninger som muligt, sagde Dueholm.

Flemming Gundersen (EL) lagde vægt på, at partiet går ind for grøn energi, men at de mange protester gør indtryk. Og så efterlyste han desuden, at der i højere grad blev fremstillet nogle positive argumenter for vindmøllerne.

Kommentarer