Ravnstrup

Viborg Landsbysammenslutning klar til en ny periode

Se billedserie Ravnstrup Forsamlingshus lagde lokaler til, da Viborg Landsbysammenslutning 17. april holdt ordinær generalforsamling. Foto: Viborg Netavis

Der var 100 procent opbakning til bestyrelsen i Viborg Landsbysammenslutning, da man 17. april afholdt generalforsamling i Ravnstrup. Onsdag i sidste uge konstituerede man sig.

Ravnstrup forsamlingshus lagde lokaler til, da Viborg Landsbysammenslutning 17. april afholdt ordinær generalforsamling. Der var stor tilslutning med godt og vel 50 deltagere – heriblandt medlemmer af Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg samt tre medlemmer af Mariagerfjord Landdistriktsråd, som bestyrelsen havde inviteret.

Spændende indlæg

Efter formand Lone Kastbergs velkomst var der indlæg af foredragsholder og debattør, antropolog og ph.d. i statskundskab, Malene Brandt Winther.

Hun gav et spændende indlæg om demokrati og politisk indflydelse. Malene Brandt Winther havde sat sig grundigt ind i Viborg Kommunes politiske og administrative struktur, og hun leverede et indlæg med både vid og bid.

Efter en kort pause var der indlæg ved Mette Nielsen (S), formand for kommunens nye landdistriktsudvalg. Hun fortalte om, hvad udvalget har arbejdet med siden konstitueringen.

Blandt andet er man i gang med at kortlægge kommunens landsbyer. Man ønsker at få lavet et signalement af hver eneste landsby i kommunen. Et omfattende arbejde man allerede er ganske langt med kunne Mette Nielsen berette, og det blev der nikket anerkendende til fra salen.

Ved den efterfølgende kaffepause blev forsamlingen forkælet med hjemmebagt kringle og lagkage, som blev indtaget over livlig snak på kryds og tværs.

Selve generalforsamlingen blev indledt med en sang, ‘Det er forår og alting skæres ned’ af Benny Andersen.

Herefter afgav formanden sin beretning (vedhæftet), hvor hun blandt andet kom ind på kommunens nye landdistriktsudvalg, som Viborg Landsbysammenslutning hilser særdeles velkomment.

“Vi er rigtigt glade for, at Viborg nu har fået et udvalg, der har fokus på kommunens landdistrikt, ligesom vi bifalder, at kommunen har meldt sig ind i Landdistrikternes Fællesråd.

Vi har allerede en god dialog med Landdistriktsudvalget, og vi tror på, at vi får et godt og frugtbart samarbejde”, sagde Lone Kastberg blandt andet.

Godt fællesskab

Hun lagde også stor vægt på bestyrelsens arbejde for at skabe et fællesskab mellem medlemslandsbyerne, og fremhævede som eksempel fællesskabet, når landsbyerne indtager Nytorv i forbindelse med Snapsting. Hun løftede sløret for, at man arbejder på et koncept for at få endnu flere landsbyerne med til dette års arrangement.

– Det betyder meget for os, at vi får skabt et godt netværk mellem landsbyer og landområder, fordi vi har så meget at give hinanden og vores præmisser er de samme. Vi

kan mærke det, når vi er ude i landsbyerne, og når vi mødes til repræsentantskabsmøderne, at vi kan rigtigt godt lide at være sammen, og det er måske vores allerstørste succes, fortæller Lone Kastberg.

Hun redegjorde også for de mange aktiviteter, debatter og høringer med mere, Sammenslutningen har blandet sig i – og de resultater, man deraf har opnået.

Det var man tilsyneladende enige i blandt de stemmeberettigede i salen, som uden tøven genvalgte bestyrelsen fulgt af store klapsalver.

2 nye suppleanter blev valgt, Jesper Bæk (Romlund), 1. suppleant, og Thomas Rosenslør (Skelhøje), 2. Suppleant.

Generalforsamlingen afrundedes med endnu en sang, Kom maj du søde milde, af C. A. Overbeck, og formanden sagde tak for en både indholdsrig og hyggelig aften.

Konstituering

Onsdag 2. maj havde bestyrelsen første møde, hvor man konstituerede sig således: Lone Kastberg (Møldrup), formand, Peter Skovmos Nielsen (Karup), næstformand, Ingrid Bøgevig (Fristrup), kasserer, Inger Skamriis (Gullev), sekretær. Øvrige i bestyrelsen er Ida Korgaard (Gl. Hvam), som også er medlemskoordinator, samt Knud Erik Christensen (Ravnstrup) og Gitte Hagsholm (Hammershøj).

Bestyrelsen er allerede trukket i arbejdstøjet. De skal ud til en masse lokaldyster den kommende tid, og så venter et spændende Snapsting lige om hjørnet.

Kommentarer