Viborg by

Viborg Lokalhistorisk Arkiv åbner igen efter påske

Se billedserie Viborg Lokalarkivs nye, moderne og klimaoptimerede opbevaringsmagasin på Tagdækkervej. Foto: Viborg Lokalarkiv

I sensommeren sidste år blev der fundet skimmelsvamp i de kælderlokaler, hvor Viborg Lokalhistorisk Arkiv har opbevaret arkivalier. Siden da har arkivet været lukket for brugere for at kunne rense arkivalierne og flytte dem på nyt magasin. Onsdag efter påske åbner arkivet atter.

Sommerens øgede luftfugtighed i 2018 resulterede i en kedelig overraskelse på Viborg Museum. I kældermagasinet blev der fundet spor efter skimmelsvamp i de lokaler, hvor arkivalierne blev opbevaret. Heldigvis var skimmelsvampen kun at finde på ryggen af indbundne avisbind.

Arkivets brugere har siden da ikke kunnet låne materialet, fordi det har skullet igennem en grundig afrensning. Af praktiske hensyn blev det besluttet at kombinere afrensning og pakning af arkivalierne med den i forvejen planlagte flytning af arkivalierne til museets nye, moderne magasin på Tagtækkervej.

Nyt magasin

På Viborg Museums nye magasin sikrer moderne udstyr, at luftfugtighed og temperatur er konstante, så museets arkivalier og genstande er opbevaret på optimal vis. Leder af Viborg Lokalhistorisk Arkiv – Dan Ersted Møller – har sammen med flere hjælpere i månedsvis knoklet med at pakke og flytte alle arkivalierne til magasinet på Tagtækkervej. Det arbejde er nu afsluttet. Derfor kan brugere af byens lokalhistoriske arkiv godt begynde at glæde sig:

– Vi har nu samlet hyldemeter på hyldemeter af vores fælles viborghistorie på det nye magasin. Vi glæder os rigtig meget over, at museet nu råder over et magasin med moderne faciliteter, så vi fremover kan undgå skimmelsvamp eller lignende problemer, der potentielt kan ødelægge vores skatkammer af arkivalier, siger Dan Ersted Møller, leder af Viborg Lokalhistorisk Arkiv.

Leder af Viborg Lokalhistorisk Arkiv, Dan Ersted Møller, igang med at pakke ud på Tagdækkervej. Foto: Viborg Lokalarkiv

Åbner igen onsdag

Fra onsdag den 24. april er dørene atter åbne på arkivet hver tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 13-16 på Hjultorvet 11 i Viborg. Eneste forskel er nu, at museet på Hjultorvet ikke længere rummer et nærmagasin. Hvis man ønsker at låne museets arkivalier, skal de derfor bestilles i forvejen hos leder af Viborg Lokalhistorisk Arkiv Dan Ersted Møller.

– Det nye magasin er et fjernmagasin. Det betyder, at brugerne – i lighed med det, vi kender fra kommunens biblioteker – fremover skal bestille de ønskede materialer på forhånd. Materialerne vil så blive transporteret fra magasinet til arkivet på Hjultorvet, hvor brugerne kan få glæde af dem på den aftalte dag, siger Dan Ersted Møller.

Hvis man ønsker at fordybe sig i eksempelvis gamle aviser eller andre arkivalier, kan man sende en mail med en liste over de ønskede arkivalier til lokalarkivet på vibark@viborg.dk .

Kommentarer