Foreningsnyt

Viborg Vandvalg er åbent

Foto: infosuite.dk

Energi Viborg Vand A/S’ forbrugere skal vælge en forbrugerrepræsentant og en suppleant til bestyrelsen i selskabet, der leverer drikkevand til forbrugerne i Viborg-området og Kølvrå samt håndterer spildevand i hele Viborg Kommune.

Energi Viborg er nu klar til at modtage din stemme. Du har mulighed for at stemme på én af fire kandidater, og du kan læse mere om kandidaterne, samt stemme ved at trykke på nedenstående link.

Se kandidaterne her.

Stem på din kandidat her.

Det er muligt at stemme på en kandidat frem til den 15. oktober klokken 23.59. Resultatet af valget vil blive offentliggjort her på siden den 20. oktober, samt på energiviborg.dk.

Stemmeret har enhver myndig fysisk eller juridisk person, som modtager forsyningsydelser fra Energi Viborg Vand A/S til eget forbrug.

Medarbejderrepræsentantens arbejde

Energi Viborg Vand A/S har sin egen bestyrelse med ni repræsentanter: fem byrådsmedlemmer fra Viborg Byråd, tre medarbejderrepræsentanter og en forbrugerrepræsentant, der alle på lige fod indgår i bestyrelsesarbejdet.

Den forbrugervalgte repræsentant skal sidde som medlem af bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S i perioden 2018-2022. Den valgte forbrugerrepræsentant skal deltage i de seks årlige bestyrelsesmøder i Energi Viborg Vand A/S og vil modtage et årligt honorar på 16.550 kr. for arbejdet.

Bestyrelsen varetager Energi Viborg Vand A/S’ interesser og er ansvarlige for den overordnede ledelse af Energi Viborg Vand A/S. Bestyrelsen træffer blandt andet beslutning om ekstraordinære dispositioner, ligesom de godkender budgetter og takster på selskabets forsyningsarter.

Derudover overvåger bestyrelserne selskabets økonomiske udvikling og sikrer, at selskabet drives tilfredsstillende og i overensstemmelse med de retningslinjer, som bestyrelsen fastlægger.

Kommentarer