Viborg by

Åndsvidenskabelige foredrag på Stationen i Viborg

Uanset hvad man ellers måtte tro på eller mene om religion, så er danske Martinus (1890-1981) et særdeles spændende bekendtskab. Han bidrog med et helt verdensbillede, uden huller. Et åndsvidenskabeligt verdensbillede. Han kaldte hele sit værk for ”Det Tredie Testamente”. Det består af cirka 45 bøger, 100 kosmiske symbolplancher, artikler og foredrag.

Martinus voksede op under særdeles beskedne vilkår, hvor skoletiden og undervisning strakte sig til et minimum. I en alder af 30 år fik han en dyb åndelig oplevelse. Efter anvisning i en lånt bog forsøgte han at meditere over begrebet Gud, og i løbet af meditationen så han et kraftigt lys i form af et kristuslignende væsen – og han oplevede at hvile i alkærlighedens udspring, i den guddommelige fuldkommenhed.

Denne oplevelse efterlod ham med en helt ny og enestående bevidsthed, og gennem dette kosmiske klarsyn, som han bar med sig hele sit liv, kunne han uhindret gennemskue livet og tilværelsens store mysterier, herunder gåden om selve livets natur.

I følge Martinus er der en logisk plan bag alt og det er det han har skrevet om: Mørket og lyset, spiralkredsløb, perspektivforståelsen, den seksuelle polforvandling, partikler og tomrum, tiden og rummet, evigheden og uendeligheden, reinkarnation, mikroorganismer, livet efter døden.

Foredragene afholdes på Borgerhuset ‘Stationen’ i Viborg. Alle foredrag er gratis (gaveprincippet) og vil finde sted på følgende datoer: 29. august, 26.september, 24. oktober og 28. november.

Kommentarer