Bjerringbro

Bjerringbro kan se frem til forbedringer ved Gudenåen

Det er en blandt andet en træsti som denne (fra Silkeborg-kanten), der nu vil blive etableret på Trækstien mellem Bjerringbro og Kjællinghøl. Foto: Randers Kommune

Efter en høringsperiode på 4 uger har kommunen ikke har ikke modtaget en eneste indsigelse mod et planlagt projekt ved Gudenåen i Bjerringbro.

Så nu er endeligt givet grønt lys til forbedringer ved ophalerpladsen, som en gruppe frivillige – Det grønne partnerskab om ‘Tilgængelighed til Gudenåen-Bjerringbro-Kjællinghøl’ har arbejdet på i flere år.

Viborg Kommune givet dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven og Fredningsnævnet har også meddelt dispensation til projektet, som omfatter et kaj- og isætningsanlæg ved teltpladsen, etablering af maksimalt tre opholds- og fiskeplatforme i forbindelse med den fredede træksti.

Desuden er ønsket at hæve gangfladen af trækstien på en strækning på cirka 4,2 kilometer fra Bjerringbro by til Kjællinghølbroen. I dag er stien kun er en såkaldt trampesti og derfor vanskeligt fremkommelig på grund af hyppige oversvømmelser.

Kommunen har nu givet tilladelse til, at der nu kan etableres cirka 820 meter træsti samt udlægning af grus på over 2000 meter for at hæve terrænet.

Desuden skal kaj og bolværk laves, så der er mindst risiko for, at det ‘fanger’ afskåret grøde. Det samme gør sig gældende for to flydepontoner.

Også for den del af projektet, der ligger i Favrskov Kommune, er der meddelt en dispensation.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter, at den er meddelt.

Det Grønne Partnerskab

Det Grønne Partnerskab om ‘Tilgængelighed til Gudenåen-Bjerringbro-Kjællinghøl’ består af følgende personer:

• Palle Vinter, Bjerringbro Udviklingsråd, Brogruppen Bjerringbro
• Flemming Petersen, Museumsinspektør Energimuseet, Brogruppen i Bjerringbro
• Jeppe Bo Nielsen, Bjerringbro Kano- og Teltplads, Brogruppen i Bjerringbro, Viborg Turistforening
• Dan Vestergård, Bjerringbro Atletik & Motion
• Karsten Hansen, Dansk Ornitologisk Forening
• Vagn Dissing, Danmarks Naturfredningsforening
• Poul Nold Jensen, Friluftsrådet
• Knud Riisgaard, Fodslaw Bjerringbro
• Vibe Winckles, Naturskolen Viborg Kommune, Kjællinghøl
• Carsten Funch Madsen, Viborg Kommune
• Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen Søhøjland

 

Kommentarer