Viborg

Borgermøde om klima: Lars Chr. Lilleholt kommer til Viborg

Tirsdag holder regeringen borgermøde om klima i Viborg, som blandt andet har mærket klimaforandringer med en forøget vandstand i ådalene. Billedet er fra Nybrovej i Nørreådalen mellem Torsager og Øby. Arkivfoto: Nicklas Middelhede

Regeringen vil i det næste folketingsår fremlægge forslag til en ny klimalov. Inden da skal alle danskere have mulighed for at komme til orde. På tirsdag 23. april afholdes borgermøde i Viborg, hvor alle interesserede er velkomne.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet satte i begyndelsen af april gang i en stor høring af danskerne under overskriften ”Giv klimaet lov”.

På hjemmesiden www.givklimaetlov.dk kan alle komme med ideer, erfaringer og input til, hvordan den nye klimalov skal udformes.

I forbindelse med høringen afholdes to borgermøder forskellige steder i landet. Det første møde har allerede fundet sted 9. april i Næstved.

Det andet møde afholdes i Viborg på tirsdag 23. april, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage.

Danskerne er meget optaget af klimaspørgsmålet. Det viser blandt andet en nyere undersøgelse fra Norstat lavet for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Her fremgår det blandt andet, at 67 procent mener, at Danmark bør gå forrest i den grønne omstilling, mens 63 procent mener, at danskerne bør lægge deres livsstil markant om for at reducere CO2-udslippet.

Dette er en del af motivationen for borgermøderne; i oplægget skriver klimaminister Lars Christian Lilleholt blandt andet: “Danskernes engagement i klimasagen er forbilledligt – og vigtigt at understøtte og fastholde. Vi ser det med klimastrejker, debatindlæg og et nyligt borgerforslag om en ny klimalov”.

Borgermødet bliver afholdt i sportshallen på Viborg Gymnasium & HF 23. april klokken 19 til 21.

Man kan tilmelde sig mødet her.

Indhold for borgermødet 

  • Velkomst v. Gertrud Højlund, Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt og borgmester Ulrik Wilbek
  • Oplæg 1 v. Jacob Krog Søbygaard fra Klimarådet, efterfølgende diskussion ved bordene og opsamling
  • Oplæg 2 v. Nikolaj Bang Høfler fra Ungeklimarådet, efterfølgende diskussion ved bordene og opsamling
  • Afrunding v. Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt

Kommentarer