Debat og politik

(Brænderøgs)-luften vi indånder

Debatindlæg af Birthe Harritz (S), Medlem af byrådet i Viborg Kommune, og Karin Bang, Hedeskrænten 75, Ørum

Luft er ikke bare luft. I atmosfæren er der skadelige partikler og gasser, der påvirker vores helbred og gør mange syge

Den 26. november blev et offentligt foredrag i naturvidenskab livestreamet fra Aarhus Universitet til Viborg Katedralskole. Foredragets titel var: ”Luften vi indånder”. Der var to foredragsholdere, en fra Institut for Kemi og en fra Institut for Folkesundhed. De slog blandt andet fast, at ca. 4200 mennesker i Danmark hvert år dør for tidligt og endnu flere bliver syge på grund af luftforurening. Der er tale om luftvejs- og hjerte-karsygdomme. Nyere forskning peger på, at luftforureningen også påvirker forekomsten af diabetes, Alzheimers og dårlig sædkvalitet.

De forurenende partikler har flere kilder, og det gjorde stort indtryk at høre forskerne fortælle, at 66 % af de fine partikler fra danske kilder kommer  fra brændeovne og pejse og kun 10 % fra trafikken.

Mange brændeovns- og pejsebrugere er ikke klar over, at de i så stor udstrækning bidrager til luftforureningen, også selv om de har de nyeste, godkendte brændeovne. De bør i større grad oplyses om det, så de i tætbebyggede områder med fjernvarme kan vælge helt at skrotte brændeovne og pejse til alles bedste. Brugerne er selv udsatte.

En kortlægning af brændeovne viste i 2018, at der i Viborg Kommune er 10.000-13.000 brændeovne, og en opgørelse fra 2013 godtgjorde, at 9 % af indbyggerne i kommunen var generet af lugten fra brændeovne. Én ting er lugten – langt værre er luftforureningen med fine partikler, der altså kan gøre os alvorligt syge efter først i årevis at have givet os astmatiske og lignende gener.

Kommentarer