Klejtrup

Byscene, hundeskov og flere stier på vej i Klejtrup

Programmet for områdefornyelsen i Klejtrup sendes nu til Transport-, Bygnings og Boligministeriet for endelig godkendelse. På billedet: forsiden af programmet. Grafik: Viborg Kommune

På sit møde i morgen onsdag den 15. marts har økonomi- og erhvervsudvalget en endelig godkendelse af programmet for områdefornyelsen i Klejtrup på dagsordenen. Fornyelsen indeholder blandt andet en scene ved brugsen, en ny hundeskov, fartchikaner og stier.

Inden Transport-, Bygnings og Boligministeriet giver endeligt grønt lys til områdefornyelsen i Klejtrup, skal der indsendes et program samt byrådets beslutning om at gennemføre det. Dette skal ske inden 1. april 2017, derfor er det på høje tid med økonomi- og erhvervsudvlagets godkendelse af program samt finansieringsplan for områdefornyelsen.

Ministeriet reserverede for halvandet år siden støtten til områdefornyelsen i Klejtrup på 2 millioner under forudsætning af at Viborg Kommune støtter projektet med 4 millioner.

Efter ministeriets endelige godkendelse skal områdefornyelsen gennemføres inden for en 5-årig periode.

Pladser, trafik og kultur

Programmet for områdefornyelsen blev præsenteret for borgerne i Klejtrup på et borgermøde den 19. januar 2017 og anbefales af følgegruppen i Klejtrup. Programmet indeholder 3 overordnede indsatsområder:

Torve, pladser, opholdsarealer m.v.

  • Legeparken, opgradering af eksisterende legepark
  • Købmandspladsen, forskønnelse og ophold
  • Brugstorvet renovering og ny hverdagsscene
  • Kirkebakken ny naturforbindelse
  • Hundeskoven, ny hundeskov og ophold

Særlige trafikale foranstaltninger

  • Fartchikaner og stiforbindelser
  • Parkeringslommen, ny p-plads og optimering af eksisterende vejkryds

Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler

  • Sejldug, festtelt og belysning til scenen på Brugstorvet

Kommentarer